...

2,8 mln zł na inwestycje oświatowe

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 5 września, 2017

boisko zszio2W tym roku szkolnym do pięciu szkół podległych samorządowi Powiatu Biłgorajskiego: LO im. ONZ, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszczać będzie około 3,5 tys. uczniów. Wakacje to był czas inwestycji i remontów w naszych szkołach. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

W Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ wykonane zostały remonty za kwotę 108 tys. zł. Były to m.in. wymiana paneli podłogowych i oświetlenia w kilku salach lekcyjnych i sanitariatach, remont ściany i przebudowa instalacji elektrycznej w auli, malowanie części klatek schodowych, wymiana głównych drzwi wejściowych, wymiana drwi i okna w jednej z sal lekcyjnych.

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wykonano remonty za kwotę 33 tys. zł. Było to malowanie części sal lekcyjnych i korytarzy, remont kanalizacji kuchni w internacie, malowanie sal lekcyjnych i kuchni w internacie oraz adaptacja kilku sal na pracownie przedmiotowe.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej remonty kosztowały 108 tys. zł. Za te środki przeprowadzono remont generalnych 2 łazienek wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego na wszystkich piętrach w budynku szkoły, malowanie łazienek, korytarzy i sal sypialnych oraz kuchni wraz z naprawą drzwi i mebli w internacie, wymianę okien w pomieszczeniach gospodarczych i łazienkach w budynku centrum kształcenia praktycznego.

W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących tegoroczne wakacyjne remonty kosztowały 22 tys. zł. Wykonano m.in. malowanie sanitariatów i sal lekcyjnych, oraz hali basenowej i zaplecza, naprawiono dno i ściany niecki basenu i posadzki w przebieralniach, przeprowadzono remont pomieszczeń księgozbioru i sanitariatów w internacie.

W Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju wykonano remonty za 41 tys. zł. Za te środki wymalowano ściany, wymieniono podłogi w 2 salach lekcyjnych oraz okna na przeciwpożarowe, ułożono też płytki na korytarzach szkolnych.

Zadania inwestycyjne w oświacie za łączną sumę 2,8 mln zł:

Zakończyła się budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących za 1,7 mln zł. Na ten cel samorząd Powiatu Biłgorajskiego pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości około 500 tys. zł oraz 100 tys. zł przekazał Burmistrz Biłgoraja. Powstało boisko wielofunkcyjne: do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort do tenisa ziemnego, siłownia zewnętrzna i trybuny. Boisko jest ogrodzone.

Trwa remont internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Wartość tej inwestycji to 495 725 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych dostosowujących budynek internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jest to: wydzielenie pożarowe klatek schodowych w tym – wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, ścianki działowe, ślusarka i stolarka drzwiowa, roboty malarskie, zewnętrzna ściana oddzielenia ppoż., elementy systemu oddymiania, przebudowę balustrad schodowych, wymianę hydrantów ppoż., w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych, przebudowę schodów zewnętrznych, w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, schody zewnętrzne wraz z zadaszeniem, zasilanie oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.11.2017r.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie budynku dydaktycznego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do warunków użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego. Na ten cel Powiat pozyskał prawie 100 tys. zł z PFRON, a całość kosztowała 377 tys. zł. Zrealizowano: zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku dydaktycznego, umożliwiającą dostęp na parter; wykonano chodnik z kostki betonowej, który jest dojściem do wejścia głównego; wyremontowano sanitariaty na I, II i III piętrze wraz z wydzieleniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na I i III piętrze; wymieniono drzwi wewnętrzne do sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych; wykonano szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończona została 26 czerwca 2017r.

Trwa wymiana dachu na budynku Młodzieżowego Domu Kultury, Zespołu Szkół Specjalnych i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Koszt to 266 tys. zł.