...

listopad 2023

Zaproszenie. XXII Szkolne Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Biłgorajskiego w Szachach

Kategoria: Uncategorized Opublikowano: 20 listopada, 2023

Popularyzacja szachów młodzieżowych; doskonalenie poziomu gry z możliwością sprawdzenia i konfrontacji własnych umiejętności na szczeblu powiatowym oraz 2yłonienie drużynowych mistrzów powiatu biłgorajskiego – to główne cele XXII Szkolnych Drużynowych Mistrzostw Powiatu Biłgorajskiego w Szachach. Organizatorem Turnieju są Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju i Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2937L LUCHÓW GÓRNY – BRZYSKA WOLA W M. LUCHÓW GÓRNY

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 20 listopada, 2023

DOFINANSOWANIE 334 560zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ 418 200 zł. DATA PODPISANIA UMOWY – LISTOPAD 2023 Budowa drogi dla pieszych dotyczy odcinka drogi w km 4+097 – 4+541, dł. 444 mb,obejmuje:roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obramowanie, wykonanie nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i urządzenia brd.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2913L WOLA RADZIĘCKA – HEDWIŻYN W M. WOLA KĄTECKA

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 20 listopada, 2023

DOFINANSOWANIE 344 668,83zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 441 570,00 zł. DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023 Zadanie dotyczy wykonania drogi dla pieszych km 1+699 – 2+378, dł. 628 mb , wyłączenie przy kościele 51 mb. Wykonanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, odwodnienie – ścieki podchodnikowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie poszerzeń jezdni […]