...

Trzecia inwestycja w ramach FDS w 2020

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 13 listopada, 2020

     Trwają intensywne prace przy przebudowie drogi powiatowej Babice – Susiec, Płusy – Babice w gminie Obsza. Łączna długość odcinka to 5 km a wartość inwestycji przekracza 3.766.000 zł. Wszystko wskazuje na to, że przebudowa zostanie ukończona wcześniej niż pierwotnie zakładano. Do niedawna nawierzchnia posiadała liczne spękania, koleiny, deformacje trwałe, po których już nie ma śladu. Dodatkowo na całej długości powstał chodnik, aktywne przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe.

        Trwają intensywne prace przy przebudowie drogi powiatowej Babice – Susiec, Płusy – Babice w gminie Obsza. Łączna długość odcinka to 5 km a wartość inwestycji przekracza 3.766.000 zł. Wszystko wskazuje na to, że przebudowa zostanie ukończona wcześniej niż pierwotnie zakładano. Do niedawna nawierzchnia posiadała liczne spękania, koleiny, deformacje trwałe, po których już nie ma śladu. Dodatkowo na całej długości powstał chodnik, aktywne przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe.

      O założeniach w zakresie doinwestowania dróg powiatowych opowiada Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski : Ten 5 km odcinek to kolejna cegiełka w przyjętej  strategii przebudowy dróg, którą realizujemy od 2018 r. Jednym z naszych priorytetów jest zrównoważone wykorzystanie środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w  całym powiecie. Zależy nam na tym, żeby każdy mieszkaniec i odwiedzający nas turysta mógł bezpiecznie przemieszczać się po naszej małej Ojczyźnie.  Równie istotne jest dobre skomunikowanie miejsc kluczowych pod względem gospodarczym z małymi miejscowościami, właśnie takimi jak Dorbozy, czy Babice. Dlatego cieszę się, że założony plan sukcesywnie jest realizowany – podkreśla Starosta.

          Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejsze będą chodniki oraz poprawa organizacji przystanków autobusowych – zaznacza Maria Góralska Dyrektor ZDP w Biłgoraju, Radna Rady Powiatu w Biłgoraju i mieszkanka Obszy – Nastąpi zmiana lokalizacji przystanków z obustronnych na jednostronne z rozdzieleniem kierunków ruchu.  Ponadto przystanki zostaną wyposażone w utwardzone zatoki i odpowiednie oznaczenia. Zostanie poprawiona również geometria skrzyżowań a przy skarpach i przepustach drogowych ustawione poręcze. Powstaną również dwa przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym a przy placu do kościoła nastąpi rozdzielenie ruchu pieszych od miejsc postojowych. W zakresie zarządzania prędkością zostały przeanalizowane wszystkie miejsca niebezpieczne. Poprawi się także oznakowanie w terenie zabudowanym, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości.

         Nowa nawierzchnia to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i warunków codziennego życia ale również zachęta dla inwestorów – przekonuje Jolanta Ważny Radna Rady Powiatu w Biłgoraju, mieszkanka Obszy – Droga 2953L stanowi główny szlak transportowy produktów m.in. do zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Leżajsku, czy sortowni borówki amerykańskiej w Olchowcu. Ponadto MPZP gm. Obsza w Dorbozach przewiduje lokalizację zabudowy usługowej oraz tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych i leśnych. Chcemy, żeby na tego typu inwestycjach zyskały najmniejsze miejscowości. naszego powiatu – podsumowuje Radna.    

Jest to już trzecia inwestycja w roku 2020 współfinansowana z programu Funduszu Dróg Samorządowych a jej wartość przekracza 3,7 mln zł przy wkładzie samorządu 1,13 mln.

{gallery}Babice/{/gallery}