...

34. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 31 października, 2018

34 rocznica popieluszko 2
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ, parafia św. Jerzego w Biłgoraju i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, byli organizatorami uroczystości religijno – patriotycznych, związanych z 34. rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Na rocznicowe obchody złożyła się Msza święta, celebrowana w kościele parafialnym św. Jerzego w intencji Ojczyzny, montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ oraz złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej Kapelanowi Solidarności. W uroczystości samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentował wicestarosta Jarosław Piskorski, obecny był także burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan, przedstawiciele „Solidarności”, poczty sztandarowe i mieszkańcy naszego Powiatu.
34 rocznica popieluszko 1
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodził się w połowie września 1947 w Okopach, zamordowany został 19 października 1984 we Włocławku. Był polskim księdzem rzymskokatolicki, kapelanem warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL. Za swą działalność religijno – społeczną został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Został ogłoszony błogosławionym i męczennikiem Kościoła katolickiego.

-Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tych rocznicowych uroczystości, dziękuję kapłanom, nauczycielom, wychowawcom, młodzieży szkolnej, przedstawicielom NSZZ „Solidarność”, szkołom, pocztom sztandarowym oraz wszystkim, których miłość do Ojczyzny, przywiązanie do naszej tradycji i pamięć o księdzu Popiełuszce zgromadziła na tej uroczystości. Wierzę, jestem co do tego przekonany, że śmierć księdza Jerzego stała się zaczynem zmian wolnościowych w Polsce, że jego przykład życia, postawa etyczno – moralna, głęboka religijność i umiłowanie Matki Ojczyzny były i są wyznacznikiem postępowania kolejnych pokoleń Polaków – mówił wicestarosta Piskorski.

Uroczystości w Biłgoraju wpisały się w Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych.