...

ABC kwarantanny – aktualne informacje

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 19 maja, 2020
     Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych!  Kwarantannie podlega osoba, która: wróciła z zagranicy, miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną.    
 

kwarantanna

      Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych!  Kwarantannie podlega osoba, która: wróciła z zagranicy, miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną.

Obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy:

    zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki. Rodziny tych osób nie muszą po ich powrocie do domu przestrzegać kwarantanny
    przedstawicieli służb mundurowych i dyplomatów, którzy przekraczają granicę w ramach swoich obowiązków
    rolników, których pola leżą po obu stronach granicy
    osób pracujących (jeśli nie wykonują zawodów medycznych) lub uczących się w państwie sąsiednim.

Jeśli miałeś kontakt z zakażonym

Jeśli wiesz, że miałeś kontakt z chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenie SARC-CoV-2, skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Przez telefon zostanie przeprowadzony wywiad. Możesz być pytany o wszystkie osoby, z którymi miałeś kontakt po styczności z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie.
Gdzie odbywasz kwarantannę

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne skierują Cię do wyznaczonego ośrodka.

Jeśli masz odbyć kwarantannę, bo wracasz z zagranicy, wypełniasz kartę lokalizacyjną, w której podajesz miejsce, w którym będziesz odbywać kwarantannę.

    W trakcie kwarantanny nie możesz zmienić miejsca pobytu.

Jak długo trwa kwarantanna

Kwarantanna trwa 14 dni, ale o jej długości może zdecydować państwowy powiatowy inspektor sanitarny w zależności od Twojego stanu zdrowia, indywidualnych przesłanek uzasadniających zmianę terminu czy wyników badań.

Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 14 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje straż graniczna w momencie przekroczenia granicy. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dat kwarantanny, kontaktuj się z urzędem wojewódzkim.

W przypadku kwarantanny nakładanej przez inspektora sanitarnego, to on (lub jego przedstawiciel) wskazuje datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

W obu przypadkach po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie możesz wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, lekarza czy innej instytucji.

Jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny. Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś zgłosić się do lekarza.

Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to świadczy o tym, że jesteś zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić. Dlatego stosuj się do zaleceń i rekomendacji.

Co grozi za złamanie kwarantanny

Pamiętaj! Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi Ci grzywna do 30 tys. zł.
Przestrzegaj zasad kwarantanny

    Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.  Inspektor sanitarny może Cię zwolnić z obowiązkowej kwarantanny na czas zrobienia testu na koronawirusa (z dojazdem i powrotem). W trakcie podróży przestrzegaj zasad dystansu społecznego i higieny.
    Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp 2 metrów.
    Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
    Ogranicz kontakt ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami: Chociaż nie ma doniesień o zachorowaniu zwierząt domowych lub innych zwierząt na COVID-19, nadal zaleca się, aby ograniczać z nimi kontakt. Unikaj szczególnie głaskania, przytulania, całowania lub lizania oraz dzielenia się jedzeniem. Jeśli musisz opiekować się swoim zwierzakiem lub przebywać w jego pobliżu podczas kwarantanny, umyj ręce przed i po kontakcie z nim oraz załóż maskę na twarz. Pamiętaj, że nie możesz wyprowadzać psa podczas kwarantanny. Jeśli robi to ktoś inny, zorganizuj to tak, byście nie mieli ze sobą kontaktu. Jeśli nie masz co zrobić ze zwierzętami podczas kwarantanny, powiadom ośrodek pomocy społecznej.
    Załóż maskę, przyłbicę lub szalik/chustkę na twarz, jeśli ma do Ciebie przyjechać lekarz lub karetka.

Przestrzegaj zasad higieny

    myj często ręce wodą z mydłem, przez 30 sek., a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%)
    Zapoznaj się z instrukcją mycia rąk na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
    podczas kaszlu czy kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzuć ją do zamkniętego kosza i umyj ręce (patrz poprzedni punkt)
    używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
    jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy. Jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości. Najlepiej korzystaj z łazienki jako ostatni z domowników
    dezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami. Przed wyjściem z toalety umyj dokładnie ręce (w celu uniknięcia ewentualnego skażenia dotykanych powierzchni np. klamek)
    pierz swoje rzeczy, pościel, ręczniki, ubrania (jak najczęściej), w temperaturze 60 stopni. Nie używaj niczego, co wymaga prania ręcznego
    codziennie czyść wszystkie dotykane powierzchnie: blaty, klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony, klawiatury, tablety i stoliki nocne, urządzenia, których dotykasz
    czyść również wszystkie powierzchnie, które mogą zawierać krew, stolec lub płyny ustrojowe.
    Używaj środków czyszczących/dezynfekujących zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Jeśli sięgnąłeś po produkt, którego na co dzień nie używasz, a który Ci polecono jako skuteczny na wirusy, sprawdź, czy możesz używać tego w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie lub zwierzęta, i czy nie powinieneś przy jego stosowaniu zachować środków ostrożności, np. używać rękawiczek i zapewnić dobrą wentylację.
    Dbaj o to, by Twój organizm miał zapewnione wszystko, co niezbędne do dobrego funkcjonowania: wysypiaj się, dobrze odżywiaj, pij min. 1,5 l wody dziennie.

Monitoruj swój stan zdrowia

    regularnie mierz temperaturę,
    zwracaj uwagę na Twoje samopoczucie, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
    jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij teleporady medycznej.
    Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Policjanci będą sprawdzać, czy przestrzegasz kwarantanny. Współpracuj z nimi.

Podczas kwarantanny powinieneś często wietrzyć mieszkanie lub wychodzić na balkon. Jeśli mieszkasz w domu z ogrodem, na zamkniętym terenie, do którego nie ma dostępu nikt nieobjęty kwarantanną, możesz wychodzić, ale ustal to z inspektorem sanitarnym.

Jeśli jesteś rolnikiem objętym kwarantanną, możesz zajmować się zwierzętami i chodzić po podwórku, a także pracować w polu. Pamiętaj jednak o konieczności zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od innych ludzi.
Aplikacja na kwarantannę

Masz obowiązek pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”. Będzie ona monitorowała, czy przestrzegasz kwarantanny, ale również da Tobie m.in. możliwość podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Najpierw dostaniesz SMS zachęcający do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Może on przyjść po kilku dniach, ale bez obaw, nie ma to wpływu na długość kwarantanny.

Teraz pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymałeś w wiadomości SMS.

Zrób test na koronawirusa

12. dnia kwarantanny możesz zrobić test na koronawirusa w mobilnym punkcie pobrań pod warunkiem, że masz własny samochód i możesz pojechać tam bezpośrednio. Dzień wcześniej dostaniesz sms informujący Cię o możliwości zrobienia bezpłatnego testu. Na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swój nr PESEL. Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany telefonicznie.

W przypadku dodatniego wyniku, skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępuj zgodnie z otrzymanymi zaleceniami albo zgłoś się do lekarza w szpitalu jednoimiennym lub na oddziale zakaźnym.

W przypadku ujemnego wyniku stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna zwolnić Cię z kwarantanny.

Jeżeli nie masz możliwości bezpiecznego dotarcia do punktu pobrań, skontaktuj się z sanepidem, który ma możliwość umówienia Cię na pobranie wymazu w miejscu odbywania kwarantanny.

Przeczytaj więcej o mobilnych testach i znajdź swój punkt pobrań

Jeśli potrzebujesz pomocy

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz, jeśli potrzebujesz pomocy w zakupach, dostarczeniu ciepłych posiłków, zapewnieniu opieki nad zwierzęciem.

Pracownik socjalny skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Przestrzegaj zasad kwarantanny. Chodzi o bezpieczeństwo i ograniczenie rozwoju epidemii.

Posiłki i zakupy żywnościowe będą dostarczane przez osoby wyznaczone we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Nie wpuszczaj ich jednak do domu. Zachowaj odstęp minimum 2 m, poproś, aby zakupy czy posiłek, zostawili przed drzwiami wejściowymi.

Powiedz policjantom, którzy będą sprawdzać, czy przebywasz w domu, że potrzebujesz w czymś pomocy.

Jeśli potrzebujesz pomocy psychologa, zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie lub powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie i poproś o pomoc.
Jeśli poczujesz się gorzej

Jeśli źle się poczujesz, co nie musi mieć związku z koronawirusem, w żadnym wypadku nie idź do lekarza. Pozostań w domu. Zadzwoń do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i skorzystaj z teleporady.

Sprawdź, gdzie można uzyskać teleporadę w placówce podstawowej opieki zdrowotnej w Twojej okolicy.

Znajdź najbliższą placówkę POZ

Jeśli masz objawy chorób układu oddechowego, takie jak kaszel lub trudności w oddychaniu, gorączkę powyżej 38oC, natychmiast skontaktuj się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, przyjedzie po Ciebie specjalnie przygotowana karetka i przetransportuje Cię do najbliższego szpitala zakaźnego.

W trakcie przemieszczania się do szpitala zakaźnego, jeśli możesz, załóż maseczkę lub inną osłonę ust i nosa, bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny podczas kichania i kaszlu oraz stosuj się do poleceń osób, które Cię transportują.

Jeśli znajdziesz się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu (np. duszność), wezwij pogotowie, dzwoniąc na numer alarmowy 999 lub 112, koniecznie uprzedzając, że możesz być zakażony koronawirusem.
Jak dojechać na kwarantannę

Państwo nie zapewnia transportu od granicy na miejsce kwarantanny. Trzeba to załatwić we własnym zakresie, przestrzegając wszelkich zasad higieny.

Najlepiej by było, żebyś wracał własnym samochodem, żeby nie mieć kontaktu z innymi ludźmi. Jeśli musisz wracać transportem publicznym:

    zachowaj odległość 2 m od innych osób,
    kichając lub kaszląc, zasłaniaj usta łokciem lub jednorazową chusteczką, którą schowaj od razu do plastikowej torebki, a wysiadając, wyrzucić do zamkniętego pojemnika.
    załóż maseczkę lub zasłoń usta chustką czy szalikiem.
    najlepiej, by przyjechał po Ciebie ktoś, kto z Tobą mieszka.

Osoby, które mieszkają z Tobą w jednym gospodarstwie domowym również będą musiały, razem z Tobą, odbyć przymusową 14-dniową kwarantannę.

Jeśli korzystasz z taksówki, uprzedź kierowcę. Powinieneś usiąść jak najdalej od niego, założyć maseczkę lub w inny sposób osłonić usta i nos podczas podróży i płacić w sposób bezdotykowy.
Czy możesz pracować na kwarantannie

Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, sam musisz powiadomić swojego pracodawcę o kwarantannie. Jeśli dobrze się czujesz i on się zgodzi, możesz pracować zdalnie.
Czy dostaniesz świadczenie za czas kwarantanny

Jeśli zostałeś poddany kwarantannie masz prawo do jednego ze świadczeń:

    zasiłku chorobowego
    wynagrodzenia za czas choroby
    zasiłku opiekuńczego (na opiekę nad dzieckiem)
    zasiłku wprowadzonego tzw. specustawą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

    opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
    są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym znajdziesz na stronie ZUS.

Jeśli trafisz do szpitala, dostaniesz zwolnienie lekarskie, na podstawie którego wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać wynagrodzenia za czas choroby, złóż oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Takie oświadczenie składa pracownik lub zleceniobiorca.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS.

W serwisie ZUS przeczytasz instrukcję, jak złożyć oświadczenie, pobierzesz wzór i formularz oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, a także przeczytasz instrukcję, jak złożyć oświadczenie.

Czy dostaniesz zaświadczenie o kwarantannie

Nie dostaniesz żadnego zaświadczenia. Nie ma takiej potrzeby, bo informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania Cię na kwarantannę.
Kogo zawiadomić o złamaniu kwarantanny

Jeśli ktoś narusza zasady kwarantanny, zawiadom najbliższy komisariat.

więcej informacji, dokumenty do pobrania i numery telefonów pod adresem : https://pacjent.gov.pl/koronawirus/abc-kwarantanny