...

Akcja poboru krwi w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 16 lipca, 2020
Zachęcamy gorąco mieszkańców powiatu błgorajskiego do udziału w akcji oddawania krwi 28 lipca 2020 r. w godz. od 8:30 do 12:00 (rejestracja) na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (Krwiobus). Zgłoszenie do udziału w akcji pod nr telefonu 84 68 20 68. Akcja została zainicjowana przez lekarzy powiatu biłgorajskiego dla pacjentów onkologicznych wymagających leczenia hematologicznego z naszego terenu. Masowym udziałem w akcji okażemy duże wsparcie i pomoc ludziom chorym.
 
 
Zachęcamy gorąco do udziału w akcji oddawania krwi 28 lipca 2020 r. w godz. od 8:30 do 12:00 (rejestracja) na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (Krwiobus). Zgłoszenie do udziału w akcji prosimy przesyłać telefonicznie. Akcja została zainicjowana przez lekarzy powiatu biłgorajskiego dla pacjentów onkologicznych wymagających leczenia hematologicznego z naszego terenu. Masowym udziałem w akcji okażemy duże wsparcie i pomoc ludziom chorym.
 
 Korzyści jakie wynikają z oddawania krwi:
 
Honorowemu Dawcy Krwi poza tytułem i legitymacją przysługuje:
– posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal ( czekolady);
bezpłatne wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew) – wyniki badań można odebrać po 7 dniach od oddania krwi;
zwrot kosztów zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60 poz. 281 z późn. zm.; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.;
zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki publicznej służby krwi (RCKiK lub TO);
– karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
– ulga podatkowa – odliczenie wartości oddanej krwi od dochodu ( Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych );
dzień wolny od nauki lub pracy – w dniu oddania ( § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281) W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów(mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

 
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują następujące przywileje : – korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej; http://https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20042135Lj.pdfbezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen oraz bezpłatne leki które ZHDK może stosować w związku z oddaniem krwi (lista leków ustalana jest przez Ministerstwo Zdrowia – https://ktomalek.pl/lista-lekow-refundowanych-2019-honorowy-dawca-krwi/h-1) – receptę na leki wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.