...

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 28 września, 2021

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju do mieszkańców powiatu biłgorajskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Szanowni Państwo. W związku ze wzrostem liczby zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w naszym powiecie, zwracam się z apelem o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zasad postępowania przeciwepidemicznego. Nasze odpowiedzialne zachowania oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów będą miały wpływ na rozwój sytuacji i dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Szczególnie apeluję o wyrozumiałość, otwartość i rzetelną współpracę podczas dochodzeń epidemiologicznych wykonywanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacja udzielona podczas wywiadu epidemiologicznego ma wartość ochrony zdrowia i życia osób, które były w kontakcie z osobą zakażoną.  Dlatego tak ważne jest aby osoba, z którą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny rzetelnie wskazała osoby, z którymi kontaktowała się w ostatnim okresie.

Dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej na Lubelszczyźnie, mogącej skutkować dodatkowymi obostrzeniami możemy zapobiec wykazując odpowiedzialność i dyscyplinę społeczną.
Proszę o współpracę w imię dbałości o własne zdrowie i swoich bliskich.

Odsetek szczepień w populacji ogólnej jest nadal niski i ryzyko zakażeń stwarzane przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 waha się od niskiego do umiarkowanego dla zaszczepionej populacji ogólnej do bardzo wysokiego dla nieszczepionej  populacji narażonej. W związku z powyższym szczepienia należy traktować jako skuteczny środek ochrony przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju
mgr Cezary Duma