...

Audycja Samorządowa o pracach Wydziału Oświaty

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 29 lutego, 2020

Mieścimy się w pierwszej piątce województwa lubelskiego na 24 samorządy o randze powiatowej – mówił o uczniach szkół w Biłgoraju w audycji samorządowej Jan Koman Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. O niezwykle ważnych zadaniach Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mogliśmy usłyszeć w minioną sobotę 29 lutego 2020 r. podczas audycji samorządowej realizowanej we współpracy z Katolickim Radio Zamość.

O niezwykle ważnych zadaniach Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju mogliśmy usłyszeć w minioną sobotę 28 lutego 2020 r. podczas audycji samorządowej realizowanej we współpracy z Katolickim Radio Zamość.

Kierownik Wydziału Jan Koman – Obecnie obsługujemy 7 placówek edukacyjnych, w których uczy się ok 4100 uczniów , prowadzi zajęcia 400 nauczycieli, pracuje 135 pracowników administracji i obsługi. Realizacja powierzonych nam zadań nie byłaby możliwa bez zapewnienia odpowiedniej ilości środków, które wyniosą w 2020 roku ok 45 000 000 zł, czyli prawie połowę budżetu Powiatu. Są to środki publiczne, które muszą być bardzo starannie rozliczane – mówi insp. Katarzyna Gruzińska-Bełżek – Oprócz tej kwoty pozyskujemy także dodatkowe finansowanie z rezerw MEN, np. w roku 2019 udało się pozyskać 168 000 zł na adaptację nowych pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt szkolny i dydaktyczny w placówkach, które rozpoczęły kształcenie w nowych zawodach – technik programista, technik administracji w RCEZ w Biłgoraju. Gospodarowanie tak dużymi środkami wymaga sprawnej komunikacji z dyrektorami szkół, którzy wprowadzają konkretne dane do tzw. Systemu Informacji Oświatowej – opowiada insp. Aneta Szczepanek. Jest to niezwykle ważny program z uwagi na to, że od jego właściwego działania zależy wysokość przyznawanych środków z budżetu państwa.

Obecnie wdrażana jest również nowa koncepcja obsługi finansowej szkół – swoją działalność rozpoczyna Centrum Usług Wspólnych, które przyczyni się to do lepszego gospodarowania powierzonymi nam finansami – zapewnia kierownik Jan Koman.

W tym roku do szkół średnich zostanie przyjętych o ok. 200 kandydatów mniej niż w roku ubiegłym. Rekrutacja jednak jest już szczegółowo i sprawiedliwie zaplanowana – kontynuuje kierownik. Mam tu na myśli m.in. wycieczki edukacyjne dla uczniów ze szkół spoza Powiatu, które mają zapoznać ich z ofertą zawodów kształcących przez nasze jednostki. Niemniej ważną kwestią jest również tworzenie szkół branżowych II st. a więc dla uczniów kończących szkoły branżowe I st., dzięki którym mają zapewnioną kontynuację kwalifikującą do wybranego zawodu.

Jako Wydział Starostwa Powiatowego w Biłgoraju staramy się utrzymać najwyższy poziom pracy szkół i to nam się udaje. Świadczą o tym konkretne przykłady – nasze szkoły zdobywają w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw zajmują miejsca, które dają im złote, srebrne i brązowe tarcze. Bardzo dobrze wypadają na tle kraju wyniki egzaminów maturalnych – mieścimy się w pierwszej piątce woj. lubelskiego na 24 samorządy o randze powiatowej.

Jednym z zadań Wydziału jest również sekcja Kultury, którą zajmuje się insp. Anna Wachowicz – do moich obowiązków należy współpraca z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Młodzieżowym Domem Kultury oraz Gminnymi Ośrodkami Kultury w powiecie biłgorajskim. Pomagamy również w organizacji wielu uroczystości patriotycznych, religijnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych a także opracowujemy powiatowe kalendarze imprez. Realizujemy także zadania wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W bieżącym roku szkolnym rozdysponowaliśmy ponad 114 000 środków w formie dotacji dla organizacji pozarządowych – kontynuuje insp. \ Agnieszka Dziedzic. W Wydziale prowadzimy również ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Do naszych zadań należy koordynacja prac w wyznaczaniu nowych szlaków turystycznych oraz konserwacja istniejących – na terenie powiatu mamy ok 30 szlaków rowerowych oraz pieszych, co wyróżnia nas zdecydowanie na tle innych powiatów. Nagradzamy również trenerów, sportowców i działaczy – podsumowuje kierownik Koman.

Całość audycji z 28.02.2020 r. w KRZ do wysłuchania po kliknięciu TUTAJ