...

Besti@ wprowadzenie

Kategoria: systemy Opublikowano: 10 marca, 2017

Ważne informacje dla jednostek organizacyjnych powiatu

2019_11_18

Przeniesienie danych. Serwis będzie niedostępny od 2019_11_18 godz. 15.00 do 2019_11_19 godz. 9.00


2019_10_17

Serwis niedostępny. Planowana data przywrócenia funkcjonowania 2019_10_18 godz. 12.00


2019_07_03

Aktualizacja MS SQL dla systemu BeSTi@. Planowana przerwa techniczna do 12.00.


2019_01_31 – aktualizacja kolejna

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.086.02.50 na www.budzetjst.pl

System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Zmiany: Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie sprawozdania Rb-28s z pliku XML


2018_11_13

Zaktualizowano do wersji 4.079.02.48. Live update jak zwykle nie działa od razu… patrz niżej.


2018_10_19

Dostępna aktualizacja programu zostanie zainstalowana po poprawnym ściągnięciu pliku uaktualnienia. Na chwilę obecną są z tym problemy. Przewidywany termin do 22.10.2018r. godziny poranne.


2017_08_23

Prace konserwacyjne, dostęp zostanie zablokowany. Przewidywany termin przywrócenia funkcjonowania 24.08.2017r. godziny popołudniowe.


2017_05_04

Aktualizacja systemu Besti@. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

W przypadku konieczności aktualizacji wersji,a LIve Update jeszcze nie działa:

  • poczekać lub
  • pobrać ze strony portalu systemów Besti@ i SJO Besti@ uaktualnienie http://www.budzetjst.pl/node/57 i „ręcznie” zainstalować (nie zmieniamy parametrów połączenia !)

Nowa funkcjonalność systemu – po akceptacji licencji – Lista zmian do przeczytania.


2017_03_14

Przywrócono funkcjonowanie systemu Besti@.


2017_03_10

W chwili obecnej trwają prace programistyczne wykonywane przez Sputnik Software Sp z o.o. na naszej bazie danych.

Dostęp do bazy danych jest zablokowany.

O uruchomieniu programu poinformujemy niezwłocznie.


Przypominamy o adresie portalu systemów Besti@ i SJO Besti@ http://www.budzetjst.pl skąd możemy pobierać aktualizacje oprogramowania, jeżeli live update jeszcze nie działa. Strona pomocy technicznej – najczęściej zadawane pytania.