...

Biłgoraj, drewniany spichlerz z połowy XIX wieku, prace konserwatorskie, roboty budowlane, zabezpieczenie alarmowe ppoż, oraz włamania i napadu

Kategoria: rok 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN, Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2014r. – 18.08.2015r.

Całkowita wartość projektu

82 116,00 zł

Wartość wkładu własnego

47 984,00 zł

Wartość dofinansowania

34 132,00 zł

Cel projektu: Celem zadania było zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego drewnianego XIX wiecznego spichlerza piętrowego oraz przygotowanie go do funkcji wystawienniczej jako skansenu. Zwiększenie dostępności zabytku miało na celu poszerzenie oferty wystawienniczej muzeum, co przyczyniłoby się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i regionu.

Miejsce realizacji: Biłgoraj

Opis zadań, korzyści: Zakres rzeczowy prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiekcie drewnianego spichlerza miał objąć

1. Wymianę pokrycia dachowego ze względu na stopień zniszczenia (gonty).

2. Wykonanie instalacji elektrycznych oraz systemów: wczesnego wykrywania pożaru oraz włamania i napadu.

3. Wykonanie zewnętrznych schodów wejściowych oraz wewnętrznych na piętro.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Dorota Skakuj

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej