...

Biłgoraj, spichlerz (XIX w.): budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie systemów alarmowych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 15.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu

74 460,00 zł

Wartość wkładu własnego

39 960,00 zł

Wartość dofinansowania

34 500,00 zł

Cel projektu: Główny cel zadania – ochrona XIX-wiecznego spichlerza, zostało wykonane. Dzięki przeprowadzonym działaniom (montaż systemów alarmowych) obiekt został należycie zabezpieczony zarówno pod kątem przeciwpożarowym, jak i antywłamaniowym. Budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych zwiększyła dostępność obiektu i umożliwiła jego adaptację do celów wystawienniczych (spichlerz zostanie oddany do użytku dla zwiedzających wiosną roku 2021). Udostępnienie obiektu poszerza ofertę Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, dodając trzeci punkt (oprócz zagrody sitarskiej i głównego budynku muzeum) na muzealnej mapie miasta. Sytuacja ta powoduje podniesienie kulturowych walorów Biłgoraja i regionu biłgorajskiego, jak i stworzenie interesującej oferty zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Miejsce realizacji: Biłgoraj

Opis zadań, korzyści: – zakres prac przy budowie schodów objął roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę schodów zewnętrznych , budowę schodów wewnętrznych, prace remontowe i inne,

– zakres prac przy budowie systemów alarmowych objął montaż systemu pożarowego SSP, montaż sygnalizowania łamania SSWiN oraz montaż telewizji dozorowej CCTV,

– prace objęte były nadzorem inwestorskim.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Marek Majewski.

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.