...

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 17 listopada, 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
„BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2964L UL. BAGIENNA W BIŁGORAJU”

DOFINANSOWANIE 782 683,66 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 458 780 zł.
DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023

Budowa dotyczy odcinka drogi o długości 623 mb., w km 0+007 – 0 + 630 i obejmuje wykonanie następujących robót: roboty rozbiórkowe, odwodnienie – drenaż, wykonanie podbudowy i wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów, roboty wykończeniowe, wykonanie przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów z dedykowanym oświetleniem, oznakowanie pionowe i poziome.