...

Dobre wyniki kontroli RIO

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 28 czerwca, 2016

Od 27 kwietnia do 7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju przeprowadzona została kontrola przez inspektorów z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak podkreślali kontrolujący na naradzie podsumowującej, wyniki kontroli są bardzo dobre, w niektórych obszarach wręcz wzorcowe.

Była to kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona metodą wyrywkową w wybranych okresach od 2012 r. do dnia kontroli, w tematyce: ustalenia ogólnoorganizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, budżet jednostki samorządu terytorialnego, gospodarka mieniem oraz rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.

O kontroli, podczas sesji Rady Powiatu w Biłgoraju w dniu 23 czerwca, mówił Grzegorz Płecha Skarbnik Powiatu:

– Kontrola objęła m.in. zamówienia publiczne, gospodarkę mieniem, szeroko rozumianą gospodarkę finansową, poziom zadłużenia, obsługę długu, sporządzonych bilansów, inwentaryzację. Kontrola została oceniona bardzo dobrze. Kontrolerzy podkreślali, że są obszary w których jesteśmy, pod względem jakości wykonania, na pierwszym miejscu w województwie – stwierdził Skarbnik – Kontrolerzy na naradzie podsumowującej podkreślali, że widać dobrą współpracę pomiędzy wydziałami w Starostwie, że wszystko jest transparentne, realizowane zgodnie z przepisami – zaznaczył.

Przewodniczący Rady Kazimierz Paterak także skomentował te wyniki:

– Byłem obecny na podsumowaniu kontroli RIO. Bardzo miło było słuchać słów oceny i słów podziwu, jakie wypowiadali inspektorzy pod adresem pracowników Starostwa, którzy objęci byli kontrolą. Dziękujemy Staroście, Skarbnikowi i pracownikom – mówił Przewodniczący.