...

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2913L WOLA RADZIĘCKA – HEDWIŻYN W M. WOLA KĄTECKA

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 20 listopada, 2023

DOFINANSOWANIE 344 668,83zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 441 570,00 zł.

DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023

Zadanie dotyczy wykonania drogi dla pieszych km 1+699 – 2+378, dł. 628 mb , wyłączenie przy kościele 51 mb.

Wykonanie obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, odwodnienie – ścieki podchodnikowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie poszerzeń jezdni na łuku, oznakowanie pionowe, ustawienie balustrad roboty wykończeniowe.