...

Dokarmialiśmy ptaki zimą

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 14 marca, 2017

dokarmianie2W grudniu 2016 r. oraz styczniu 2017 r. pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w 40 placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych i innych) na terenie powiatu biłgorajskiego przeprowadzili akcję edukacyjną dotyczącą dokarmiania ptaków dziko żyjących oraz przekazali zakupioną karmę dla ptaków.

W ramach prelekcji w większości placówek przeprowadzono konkursy, w których nagrodami były upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (torby, koszulki, kubki, długopisy, opaski, i inne). Ponadto dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych przekazano zakładki, kolorowanki z różnymi gatunkami ptaków przygotowane przez pracowników Wydziału oraz krzyżówki.

Już od 2010 r. w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach pracownicy Wydziału Rolnictwa podejmują działania wspierające utrzymanie populacji ptaków dziko żyjących występujących w lasach na terenie Powiatu Biłgorajskiego poprzez lokalizację w miejscach buforowych budek lęgowych. Również od kilku lat prowadzona jest akcja dokarmiania ptaków. W ramach promowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży placówkom oświatowym przekazywane są budki lęgowe oraz karma dla ptaków.

Celem corocznej Akcji pod nazwą „Dokarmiamy ptaki zimą” jest ochrona ptaków zimujących w Polsce. Realizowane jest to poprzez propagowanie prawidłowych zasad zimowego dokarmiania ptaków, wykładanie karmy dla ptaków w okresach mrozu i zalegania pokrywy śnieżnej, naukę obserwacji i rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce a także poprzez tematyczne wykłady. Przykładowo podczas prelekcji pod nazwą „Zimą pamiętamy o ptakach” leśnicy mówili o ptakach zimujących w Polsce, które można spotkać w karmnikach i w przydomowych ogrodach.