...

Dożynki w Gminach Obsza i Tarnogród

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 28 sierpnia, 2018

dozynki tarnogrod obsza 1
Z rolnikami Gmin Obsza i Potok Górny zakończenie plonów świętował Kazimierz Paterak. Dożynki to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. To dziękczynienie Bogu za plony, a rolnikom za pracę. Wpisane jest głęboko w polską tradycję i kulturę polskiej wsi.

-Nasz Powiat ma charakter rolniczy, 43% powierzchni zajmują użytki rolne, z produkcją żywności, w tym ekologicznej na czele. Kłopoty i trudności w rolnictwie to kłopoty i trudności społeczeństwa Ziemi Biłgorajskiej. Wiemy ile zależy od trudu rolnika i jego pracy. Wiemy – jako władze samorządowe – jak ważne dla naszej gospodarski jest rolnictwo. Wyrażamy, jako samorząd Powiatu Biłgorajskiego, głębokie zaniepokojenie dramatyczną sytuacją producentów owoców miękkich. Popierają postulaty producentów i podkreślamy, że proponowane ceny skupu niejednokrotnie nie pokrywają kosztów produkcji, co z kolei może doprowadzić do głębokiego kryzysu w tej dziedzinie gospodarki. Takie stanowisko wysłaliśmy do Ministra Rolnictwa – mówił do rolników Kazimierz Paterak.
dozynki tarnogrod obsza 2
Warto nadmienić, że 72 tysiące hektarów Powiatu Biłgorajskiego, to grunty orne. W strukturze upraw dominują zboża, których uprawy zajmują 79% powierzchni. 9% stanowią łąki, a na dwóch i pół procencie powierzchni upraw zbierane są owoce miękkie, w tym maliny, porzeczki i truskawki. W ponad 2100 gospodarstw uprawia i produkcje tytoń, a w blisko 4700 gospodarstw rolnych zajmuje się hodowlą bydło, a 3850 trzody chlewnej. Ponad 1500 gospodarstw produkuje mleko, a na terenie naszego Powiatu są 743 pasieki.
dozynki tarnogrod obsza 3
Na świętowanie w Gminach Obsza i Tarnogród, złożyły się Msze święte, procesje wieńcowe, obrzęd poświęcenia chleba, jego przekazania i podzielenia wobec uczestników oraz między innymi występy artystyczne zespołów ludowych.
dozynki tarnogrod obsza 4