...

droga 2943 Księżpol – Obsza E II

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 17 maja, 2011

loga

Przebudowa drogi powiatowej 2943L

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie biłgorajskim, w gminach Księżpol i Łukowa. Przebudowa drogi powiatowej nr 2943L prowadzona jest w dwóch etapach:

Etap I- zakończony w 2010 r.– obejmował realizację projektu w gminie Księżpol od km 0+000 do 6+710,00 (6,71 km) oraz w gminie Łukowa od km 6+710 do km 11+431,75 (4,722 km). Przebudowa w I etapie stanowiła 74,5% zakresu całości projektu.

fotoreportaż

Etap II  realizowany jest w ramach wspólnego projektu 16 powiatów województwa lubelskiego pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg wojewódzkich” , którego wartość wynosi 186 529 921,14 zł a dofinansowanie z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 131 600 000 zł.

Koszt prac budowlanych projektu w gminie Łukowa od km 11+431,75 do km 15+353,70 (3,922 km)  wynosi 5 474 709,63 z tego dofinansowanie z EFRR 4 664 541,47  zł

Projekt pozwoli stworzyć dogodne połączenie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 835 i nr 849 oraz drogą powiatową nr 2944L.

fotoreportaż

Opracowanie i zdjęcia J. Gałan