...

Szkoły i placówki niepubliczne

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE WPISANE DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BIGORAJSKIEGO

Rzemieslnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie

Dyrektor: Mariola Buryta
Adres: ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin tel. 84 683 32 24
e-mail:
rzsz.turobin@onet.eu
Organ prowadzący: Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

Rzemieslnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Turobinie

Dyrektor: Mariola Buryta
Adres: ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin tel. 84 683 32 24
e-mail:
rzsz.turobin@onet.eu
Organ prowadzący: Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego

Dyrektor: Marta Żołopa
Adres: ul. Lubelska 10, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 28 04
Organ prowadzący: Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia

Prezes: Mateusz Bury
Adres: ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 24 92
Organ prowadzący: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego w Biłgoraju

LIDER Szkoła Językowa – Akademia Nauki

Osoba prowadząca: Agata Granda
Adres: ul. Nadstawna 56a oraz ul. Kościuszki 31, 23-400 Biłgoraj tel. 505 305 589

 SZKOŁA PUBLICZNA PROWADZONA PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju
Dyrektor: ks. Witold Batycki
Adres: ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj tel. 84 686 74 75
Organ prowadzący: Parafia św. Marii Magdaleny w Biłgoraju