...

Fauna i flora

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 4 września, 2009

Równina Puszczańska, na której leży powiat biłgorajski to unikatowy w Polsce ekosystem. Jego dominującym elementem jest olbrzymi kompleks leśny o powierzchni 124 tys. ha i długości około 120 km, zwany Puszczą Solską. W drzewostanie puszczy głównym składnikiem jest sosna. Ponad 90% puszczy stanowią siedliska borowe. Oprócz sosny występują również: dąb, buk, jodła, świerk, brzoza.

{gallery}turystyka/fauna_i_flora/1{/gallery}

Charakterystyczną cechą obszarów puszczańskich są torfowiska wysokie, przejściowe i niskie, występujące w zagłębieniach terenu. Rosną na nich mchy, wełnianki, żurawiny, modrzewnice, rosiczki.

{gallery}turystyka/fauna_i_flora/2{/gallery}

Wśród torfowisk wysokich, największe i najciekawsze pod względem przyrodniczym to: Wielkie Bagno i Bagno Tałandy, zaś wśród przejściowych – Obary i Bagno Rakowskie. O ile torfowiska wysokie są bezodpływowe i zasilają je wyłącznie wody opadowe, to przejściowe, o częściowym przepływie wody, mają znacznie żyźniejsze siedlisko, a więc bogatszą roślinność. Porastają je m.in. brzoza karłowata, turzyce, czermień błotna. W dolinach rzek, na terenach podmokłych występują torfowiska niskie. Ich roślinność jest jeszcze bogatsza. W jej skład wchodzą m.in. zespoły turzyc, bobrek trójlistny, czermień błotna, gniadosz bagienny, dziewięciornik błotny, bukawica zwyczajna, karłowata brzoza, olcha i osika.

W wyższych, suchych partiach puszczy, na piaskowych wydmach rośnie sosna i brzoza, zaś w podszyciu – jałowiec pospolity, wrzos, kostrzewa owcza, mącznica lekarska. Na glebach żyznych i wilgotnych rozciągają się bory sosnowe z domieszką jodły, świerka i brzozy. W podszyciu występuje leszczyna, kruszyna, jarząb, a w runie – borówka czernica, paproć orlica, widłak goździsty, pszeniec zwyczajny, pomocnik baldaszkowaty. Bory mieszane zajmują gleby najżyźniejsze. Dominują w nich: świerk i sosna z domieszkami dębu, jodły i brzozy. W podmokłych dolinach i na bagnach rośnie olcha czarna z dodatkiem jesionu i brzozy.

Bogatą roślinność mają nadrzeczne łąki (kmieć błotna, rzeżucha łąkowa, jaskier firletka, storczyk kukawka, dzwonek rozpierzchły, czarcikęs łąkowy) oraz rzeki i strumienie (wywłócznik, rogatek, grzybień, grążel żółty, rzęsa wodna itd.).

Rozległe lasy, często trudno dostępne, są siedliskiem wielu gatunków zwierząt. W rejonie Ciosm spotkać można dwa, chronione gatunki: chrząszcz jelonek rogacz oraz ćma zmierzchnica trupia główka. Reliktowe gatunki mrówek mają siedliska w rejonie Bagna Rakowskiego. Płazy reprezentują: żaba trawna, moczarowa, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropucha zwyczajna, traszka pospolita i grzebieniasta, zaś gady: jaszczurka zwinka i żyworódka, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. Najczęściej spotykane ryby to: leszcz, szczupak, sandacz, płoć, brzana, pstrąg potokowy. W rozlewiskach żyją: perkoz, kaczka, czapla siwa, łyska, kurka wodna, derkacz, żuraw, czajka, bocian czarny. Gromadę ptaków drapieżnych reprezentują: myszołów, krogulec, jastrząb. W lasach mają ostoje: jeleń, dzik, wilk, borsuk, lis, jenot, sarna, kuna, a na terenach odkrytych żerują: bażant, kuropatwa.

Powiat biłgorajski, w dużej części objęty jest ochroną przyrody. Otaczają go również obszary chronione. W jego granice wchodzą, w mniejszej lub większej części: Roztoczański Park Narodowy, parki krajobrazowe: Szczebrzeszyński, Puszczy Solskiej, Lasów Janowskich, Krasnobrodzki. Ich uzupełnieniem są rezerwaty przyrody.