...

Mapa danych

jednostka ewidencyjna

(nazwa, numer)

Mapa numeryczna

Działki wektor

GESUT

BDOT500

 budynki,lokale 

ZSIN

MPZP

Aleksandrów 060202_2 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-01 BDOT500 2021 od 2022-12-06
tak
Biłgoraj miasto 060201_1 Tak pełne pokrycie– w wyszukiwaniu działek trzeba podawać numer arkusza
GESUT 2021 od 2022-11-30 BDOT500 2021 od 2022-10-31
tak  tak
Biłgoraj 060203_2 tak (obręby: Dereźnia Majdańska, Edwardów, Gromada, Hedwiżyn, Korczów, Majdan Gromadzki, Teodorówka, Wola, Wolaniny Ratwica)

+ centroidy do wyszukiwania + rastry działek uzupełniające+ rastry sytuacyjno – wysokościowe


analogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową

GESUT 2021 od 2022-12-06 

(wymienione obręby)

BDOT500 2021 od 2022-12-09 (wymienione obręby) EGIB ewmapa (wymienione obręby)
Biszcza 060204_2 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-10-31 BDOT500 2021 od 2022-10-31 tak
Frampol miasto 060205_4 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-02 BDOT500 2021 od 2022-12-06
tak
Frampol 060205_5 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-02 BDOT500 2021 od 2022-12-09 EGIB ewmapa
Goraj miasto 060206_4 tak

+ centroidy do wyszukiwania + rastry działek uzupełniające+ rastry sytuacyjno – wysokościoweanalogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową

GESUT 2021 od 2022-12-05 BDOT500 2021 od 2022-12-06
Goraj 060206_5 tak

+ centroidy do wyszukiwania + rastry działek uzupełniające+ rastry sytuacyjno – wysokościoweanalogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową

GESUT 2021 od 2022-12-05 BDOT500 2021 od 2022-12-06
Józefów miasto 060207_4 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-02 BDOT500 2021 od 2022-12-06 tak
Józefów 060207_5 Tak pełne pokrycie (zintegrowana)

GESUT 2021 od 2022-12-02 BDOT500 2021 od 2022-12-12 EGIB ewopis – ewmapa
Księżpol 060208_2 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-06 BDOT500 2021 od 2022-12-09 EGIB ewmapa
Łukowa 060209_2 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-05 BDOT500 2021 od 2022-12-09 EGIB ewmapa
Obsza 060210_2 Tak pełne pokrycie (zintegrowana)

GESUT 2021 od 2022-12-05 BDOT500 2021 od 2022-12-12 EGIB ewopis – ewmapa
Potok Górny 060211_2 Tak pełne pokrycie (zintegrowana)

GESUT 2021 od 2022-12-05 BDOT500 2021 od 2022-12-12 EGIB ewopis – ewmapa
Tarnogród miasto 060212_4 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-05

tak tak
Tarnogród 060212_5 Tak pełne pokrycie GESUT 2021 od 2022-12-05

tak tak
Tereszpol 060213_2 Tak pełne pokrycie

GESUT 2021 od 2022-12-02 BDOT500 2021 od 2022-12-09
EGIB ewmapa
Turobin 060214_2 tak

+ centroidy do wyszukiwania + rastry działek uzupełniające+ rastry sytuacyjno – wysokościoweanalogowa mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 oraz 1:1000 zastąpiona mapą hybrydową

GESUT 2021 od 2022-12-06 BDOT500 2021 od 2022-12-06