...

I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu

18 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

4 000,00 zł

Wartość dofinansowania

14 000,00 zł

Cel projektu: Celem organizacji I Przeglądu Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego była prezentacja lokalnego folkloru oraz wybranych elementów kultury ludowej, takich jak regionalne stroje. Publice przekazywano symboliczne treści zakodowane w zwyczajach poprzez tradycyjną formę – transmisję ustną. Zadanie miało w zamyśle upowszechniać te elementy kultury, które wskutek przemian cywilizacyjnych zaczynają zanikać. W przypadku zaproszonych grup szkolnych zakładany był cel edukacyjny, w przypadku osób dorosłych – aktywna partycypacja w życiu społeczno – kulturalnym Biłgoraja.

Miejsce realizacji: Biłgoraj

Opis zadań, korzyści: – przeprowadzono procedurę naboru uczestników do I Przeglądu Zespołów Obrzędowych. Procedura polegała na ogłoszeniu informacji o naborze na oficjalnej stronie internetowej i profilu FB Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, jak również przesłaniu ich do gmin powiatu.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Tomasz Brytan.

Opracował: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.