...

Informacja dla jednostek organizacyjnych powiatu

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 3 stycznia, 2018

W związku ze statutowym w art.137 ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej obowiązkiem zaprzestania z dniem 1 lipca 2018 roku stosowania do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych funkcji skrótu SHA-1 pprzypominamy o obowiązku dostosowania systemów informatycznych zawierających funkcjonalność składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego oraz stosowania pojęcia „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Więcej w piśmie Ministra Cyfryzacji (pełna treść).