...

Informacja rada powiatu i zarząd

Przewodniczący Rady Powiatu – Marian Kurzyna
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Piotr Majcher
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jolanta WażnaZarząd Powiatu:

firmowe

Radni:
Józef Borowiec
Michał Dec
Jerzy Krasoń
Tomasz Książek
Marcin Kulig
Jarosław Lipiec
Stanisław Andrzej Łagożny
Jan Łebko
Ewa Maciocha
Jan Małysza
Teresa Nowak
Ryszard Papierz
Henryk Paska
Kazimierz Paterak
Mirosław Późniak
Tomasz Rogala
Andrzej Szarlip
Mirosław Tujak
Roman Wardach
Dariusz Wolanin
Jolanta Ważna

Komisja Rewizyjna:
1. Henryk Paska – Przewodniczący
2. Kazimierz Paterak – Wiceprzewodniczący
3. Mirosław Późniak – Sekretarz
4. Marcin Kulig – Członek Komisji
5. Michał Dec – Członek Komisji
6. Józef Borowiec – Członek Komisji
7. Jan Łebko – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Marcin Kulig – Przewodniczący
2. Roman Wardach – Zastępca Przewodniczącego
3. Teresa Nowak – Członek Komisji
4. Jerzy Krasoń – Członek Komisji
5. Henryk Paska – Członek Komisji

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Stanisław Andrzej Łagożny – Przewodniczący
2. Jan Łebko – Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Wolanin – Członek Komisji
4. Jarosław Lipiec – Członek Komisji
5. Jan Małysza – Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa:
1. Jolanta Ważna – Przewodnicząca
2. Józef Borowiec – Zastępca Przewodniczącej
3. Roman Wardach – Członek Komisji
4. Piotr Majcher – Członek Komisji
5. Mirosław Tujak – Członek Komisji

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji:
1. Jan Małysza – Przewodniczący
2. Tomasz Książek – Zastępca Przewodniczącego (od 30.09.2020 r.)
3. Ewa Maciocha – Członek Komisji
4. Stanisław Andrzej Łagożny – Członek Komisji
5. Ryszard Papierz – Członek Komisji

Informacje dotyczące Rady Powiatu na stronie BIP >>TUTAJ<<

Komisje Rady Powiatu informacja na BIP >>TUTAJ<<

Uchwały Rady Powiatu kliknij >>TUTAJ<<

Interpelacje i zapytania radnych kliknij >>TUTAJ<<

Nagrania sesji Rady Powiatu kliknij >>TUTAJ<<

Dane dotyczące Zarządu Powiatu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknij >>TUTAJ<<