...

Informacje o wyniku postępowania konkursowego na kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 czerwca, 2021

Są już wyniki postępowań konkursowych kandydattów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju.

ZSZiO:
W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju został Adam Balicki.
Uzasadnienie: Do konkursu przystąpił jeden kandydat. Spełnił warunki ogłoszenia konkursowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
W wyniku głosowania Adam Balicki otrzymał bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji.

I LO im. ONZ:
W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju została Jolanta Rycyk.
Uzasadnienie: Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. Spełnili warunki ogłoszenia konkursowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
W wyniku głosowania Jolanta Rycyk otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji.

ZSS:
W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju została Aldona Kozak.
Uzasadnienie: Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. Spełnili warunki ogłoszenia konkursowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
W wyniku głosowania Aldona Kozak otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji.

PPP:
W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Biłgoraju został Szczepan Łubiarz.
Uzasadnienie: Do konkursu przystąpił jeden  kandydat. Spełnił warunki ogłoszenia konkursowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
W wyniku głosowania Szczepan Łubiarz otrzymał bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji.

W najbliższych czasie zarząd powiatu rozważy podjęcie uchwał w spawie powołania ww. kandydatów na dyrektorów placówek.