...

Innowacyjne LO im. ONZ

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 8 kwietnia, 2016

lider innowacji3Biblioteka LO im. ONZ w Biłgoraju, którą tworzą: Anna Dobraczyńska koordynator pracy biblioteki, Jadwiga Oleszek, Helena Oleszczak i Elżbieta Ciryt; otrzymała główny tytuł Innowacyjna biblioteka w tegorocznej czwartej edycji Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji” organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W kategorii Nauczyciel – lider innowacji wyróżnienie otrzymał nauczyciel Krzysztof Litwiniuk, a szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Innowacji”. Podsumowanie konkursu odbyło się 7 kwietnia w WSEiI Lublinie. (na zdjęciu Anna Dobraczyńska)

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że szkoła dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie: kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność oraz kreować najlepsze wzorce w edukacji. Najlepsze szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, szkolne biblioteki i najciekawsze inicjatywy oraz uczniowie mający szczególne osiągnięcia w dążeniu do tych celów zostali dodatkowo uhonorowani tytułem „Lider Innowacji”.

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. W trzech ostatnich edycjach uhonorowanych zostało 49 szkół z Lubelszczyzny. W 2016 roku do tego grona dołączyło kolejnych 28 szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów. Przedsięwzięciu od początku patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.

 

lider innowacji1

Pierwszy z prawej Marian Klecha, dyrektor LO im. ONZ, z certyfikatem dla szkoły.

 

lider innowacji5

Krzysztof Litwiniuk odebrał wyróżnienie w kategorii Nauczyciel – lider innowacji.

 

lider innowacji4

Pierwsza z lewej A.Dobraczyńska koordynator pracy biblioteki w LO im. ONZ w Biłgoraju

 

lider innowacji2

Młodzież z LO im. ONZ uświetniła tegoroczną galę liderów innowacji w Lublinie.