...

Jak zdają nasi zawodowcy?

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 12 września, 2016

rcezNa pytanie postawione w tytule trzeba odpowiedzieć: dobrze, a nawet bardzo dobrze! Przedstawiamy wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w największych szkołach zawodowych powiatu biłgorajskiego: RCEZ, ZSBiO i ZSZiO. Wyniki z tych egzaminów są lepsze niż w województwie lubelskim.

W ostatnich dniach sierpnia ponadgimnazjalne szkoły zawodowe otrzymały z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który był przeprowadzony w czerwcu 2016 r. Egzamin ten zdawali uczniowie drugich i (lub) trzecich klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Zależnie od zawodu uczniowie w trakcie nauki zdają jeden, dwa lub trzy egzaminy – w różnych klasach. Egzamin z kwalifikacji w zawodzie składa się z części pisemnej oraz części praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu i otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania w części pisemnej i 75% w części praktycznej. Próg zdania jest więc stosunkowo wysoki.

 

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w czerwcu br. egzamin zdawali uczniowie z 7 klas technikum w pięciu zawodach. Na 228 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, aż 223 z nich go zdało. Wyniki tegoroczne naprawdę zasługują na uznanie. W klasach trzecich w zawodach technik elektryk, technik informatyk, technik handlowiec oraz w klasie drugiej w zawodzie technik informatyk egzamin zdało 100% uczniów. W klasie III w zawodzie technik elektronik zdawalność wyniosła 92%, w klasie III w zawodzie technik mechatronik – 96,6% a w dwóch klasach III w zawodzie technik pojazdów samochodowych – 96,5%. Wyniki te są średnio o 20% wyższe niż w województwie lubelskim. Nieliczni uczniowie, którzy nie zdali egzaminu, mogą przystąpić do niego ponownie w styczniu 2017 r.

 

Podobnie o 20 % lepiej zdali uczniowie klas III A i B Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Zdało 42 uczniów, co stanowi prawie 74%, gdzie średnia wojewódzka to 51%. Bardzo dobre wyniki uzyskali także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Budowlance. Klasa III A zdała w 100%, klasa III B zdała w 96%, a klasa II B zdała w 83 %. Te wszystkie wyniki są wyższe niż zdawalność w województwie. Tak samo dobre wyniki uzyskali uczniowie z egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2016r. Klasa III A i B Technikum Budowlanego zdała w 100% (gdzie zdawalność w województwie wyniosła 92,9%). Bardzo dobrze zdali też uczniowie klasy II B Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdzie zdało 96 %, przy zdawalności w województwie na poziomie 91,7%. Tak samo było w przypadku klas IV A i B Technikum Budowlanego gdzie zdało ponad 98%, (w województwie zdawalność wyniosła 73%).

 

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących także uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Bardzo dobry wynik z egzaminu uzyskali uczniowie klasy III TG technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy zdali w 96,3%, gdzie średnia w województwie to 80,6%. Klasa III TM technik mechanik zdała w ponad 94%, co daje jej wynik lepszy od zdawalności w województwie lubelskim o około 5 %. Zdawalność w klasie II TH technik hotelarstwa wyniosła 85%, natomiast zdawalność z kwalifikacji zdawanej przez uczniów klasy III technik mechanik i III ślusarz wyniosła 84%. Łączna zdawalność z kwalifikacji, którą zdawali uczniowie klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz była wyższa niż w woj. lubelskim o ponad 3% i wyniosła 83,8%. W klasie III TT technik obsługi turystycznej zdano w 74%. To najlepsze wyniki w szkole, zdecydowanie lepsze od wyników z roku ubiegłego.