...

Jerzy Buczko z powierzeniem stanowiska dyrektora RCEZ

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 10 sierpnia, 2022

Obecny dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, decyzją Zarządu powiatu, jeszcze przez co najmniej rok będzie zarządzał tą placówką. Taką decyzję 10 sierpnia br., podjął jednogłośnie Zarząd Powiatu, obradujący w pełnym – pięciu osobowym – składzie.

jerzy buczko

W uchwale, którą podjął Zarząd Powiatu, czytamy iż na podstawie odpowiednich artykułów ustawy Prawo oświatowe, artykułów ustawy o samorządzie powiatowym oraz w związku z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, Panu Jerzemu Buczce.

Przedłużenie stanowiska dyrektora następuje na okres od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest największą placówką oświatową Ziemi Biłgorajskiej. W roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do niej – w 43 oddziałach – 1 201 uczniów. Szkoła kształci na poziomie technikum oraz szkoły branżowej.

Zapewnia wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą liczne wyróżnienia. Przyznano jej godła Technikum Roku 2014 i Technikum Roku 2015 oraz certyfikaty Wiarygodna Szkoła w kategorii Technikum w 2015, 2016 i 2017 roku.

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych placówka uzyskała tytuły Złotej Szkoły w 2014 roku, Srebrnej Szkoły w 2012, 2015, 2019, i 2021 roku oraz Brązowej Szkoły w 2013, 2016, 2017, 2020 i 2022 roku.

W 2014 roku w rankingu egzaminów zawodowych technikum RCEZ zajęło XII miejsce w kraju (uwzględniając wszystkie zawody), V miejsce w zawodzie technik mechatronik i VI miejsce w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Za wyniki w konkursach i turniejach zawodowych w 2012 i 2019 roku zdobyła tytuł Samochodowa Placówka Roku.