...

Aktualności 2013

Starosta Biłgorajski reprezentował Samorząd Powiatowy na uroczystym spotkaniu opłatkowym w Gminie Biłgoraj

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 31 grudnia, 2013
oplatek gmina bilgorajm

oplatek gmina bilgorajm„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie” – motto Matki Teresy z Kalkuty przyświecało uroczystemu spotkaniu świąteczno – noworocznemu, które 30 grudnia 2013 roku odbyło się w Urzędzie Gminy Biłgoraj.

Wzięli w nim udział radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście. Samorząd Powiatu Biłgorajskiego reprezentował Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

Otwarty konkurs ofert na 2014 rok

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 31 grudnia, 2013
herb powiatu

herb powiatuZarządu Powiatu w Biłgoraju ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania planowane do zlecenia w 2014 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

Nie palmy śmieci w paleniskach domowych!

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 30 grudnia, 2013
spalanie smiecim

spalanie smiecimW sezonie zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. Toksyczne, gryzące zapachy, szkodzą naszemu zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.

Bazując na wieloletnich wynikach wykonanych pomiarów przez inspektoraty ochrony środowiska w okresie grzewczym w powietrzu zauważalny jest wyraźny wzrost poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, benzoalfapiren, jak również zanieczyszczenia pyłowe. Powodów takiego stanu upatruje się m. in. w niewłaściwej gospodarce domowymi odpadami, a konkretnie faktu ich spalania w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio w paleniskach pieców wraz z węglem czy drewnem.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 28 grudnia, 2013

W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc wydała rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Wojewoda lubelski zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego o zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania wyrobów pirotechnicznych w Sylwestra i Nowy Rok.

Zaproszenie na Powiatowe Spotkanie Opłatkowe

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 28 grudnia, 2013
oplatek powiatowy

Elementarze i książki o Ziemi Biłgorajskiej dla naszych krajanów mieszkających w Wandzie

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 27 grudnia, 2013
elementarze dla poloniim

elementarze dla poloniimZ okolic Łukowej, Babic i Biłgoraja zawędrowali do Misiones – jedna z 23 prowincji Argentyny, położonej w północno – wschodniej części kraju, na obszarze Międzyrzecza przy granicy z Paragwajem i Brazylią. Ich miejscem na ziemi stała się miejscowość Wanda – nazwana tak na cześć księżniczki Wandy (tej co nie chciała Niemca).

Historia obecności Polaków w tej części Ameryki Południowej sięga początku XIX wieku, kiedy to z nurtem rzeki Parana dobił do brzegów statek o nazwie „El Guayra” z polskimi emigrantami na pokładzie. Ludzie Ci pochodzący głównie z dzisiejszych okolic kielecczyzny i lubelskiego przybyli wraz z całymi rodzinami by zasiedlić tereny porośnięte dziewiczą dżunglą. Zawędrowali tam także nasi krajanie z okolic Łukowej i Biłgoraja, kontakt z nimi nawiązał pracujący w Biłgoraju ks. dr Andrzej Niedużak.

Życzenia świąteczne

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 24 grudnia, 2013
zyczenia starostwo

Spotkanie opłatkowe Rady Powiatu i urzędników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 22 grudnia, 2013
sesja oplatkowa

sesja oplatkowa20 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli radni rady Powiatu w Biłgoraju, kierownicy i pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz zaproszeni goście.

-Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok to okres szczególny, głęboko zapisany w naszej narodowej tradycji. Wierni jej, co roku gromadzimy się wspólnie, jako wielka rodzina samorządowa, by przeżywać radość Narodzenia Pańskiego. Łamiemy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, zastanawiając się nad tajemnicą Bożego Narodzenia – mówił Starosta Biłgorajski.

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2014 rok

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 20 grudnia, 2013
budzet 2014m

budzet 2014mProjekt budżetu Powiatu był szczegółowo przedstawiany na posiedzeniach komisji Rady. Jego najważniejsze założenia przypomniał na sesji budżetowej Starosta Biłgorajski Marian Tokarski

-Budżet Powiatu po stronie dochodów wynosi 94,47 mln zł, a wydatki wyniosą 91,9 mln zł. Wobec powyższego budżet powiatu na 2014 rok zakłada po raz drugi w historii powiatu nadwyżkę budżetową w wysokości 2,6 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat po raz kolejny nie planuje kredytu na zamknięcie budżetu. Zadłużenie powiatu wynosi 20,4 mln zł i będzie spłacane do 2029 roku, całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2014 wyniesie prawie 3,9 mln zł. Na koniec 2014 roku zadłużenie powiatu będzie o 6 mln 974 tys. zł niższe od zadłużenia na koniec 2011 roku – poinformował Starosta i dodał: -W budżecie na rok 2014 zaplanowano łącznie 12,2 mln zł na wydatki inwestycyjne i remontowe. Najwięcej bo 11,4 mln zł. zapisano na przebudowy, modernizacje i remonty sieci drogowej.

Stypendium Starosty dla uczniów ZSO i ZSZiO rozdane

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 20 grudnia, 2013
stypandiam

stypandiamW budżecie Powiatu przeznaczona jest na ten cel kwota 30 tys. zł, z tej kwoty fundowane jest 200 stypendiów po dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat. Stypendia są udzielane w I i II semestrze nauki.20 grudnia br. Stypendia z rąk Starosty Biłgorajskiego otrzymali uczniowie ZSO i ZSZiO. Jak podkreśla Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji, Promocji Zdrowia, Sportu i Kultury szkoły otrzymują stypendia wg liczby uczniów i to placówki typują stypendystów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce, mają na swoim koncie znaczące sukcesy sportowe, bądź osiągają laury artystyczne czy udzielają się społecznie m. in. poprzez wolontariat.