...

rok 2017

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – 11. Gegenbesuch: Die europäische Einigung wird gestärkt

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 05.10.2017r. – 14.10.2017r.

Całkowita wartość projektu

15 553,44 zł

Wartość wkładu własnego

1 437,44 zł

Wartość dofinansowania

14 116,00 zł

LEAD – Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. – 01.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

379 218,22 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

88 548,20 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.

EWASTE

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 940,00 Euro

Wartość wkładu własnego

0,00 Euro

Wartość dofinansowania

20 940,00 Euro

Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 21.08.2017r. – 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 043 695,85 zł

Wartość wkładu własnego

1 534 022,71 zł

Wartość dofinansowania

1 509 673,14 zł

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2924L i 2927L na trasie Biłgoraj – Dąbrowica

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 21.08.2017r. – 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

2 280 855,96 zł

Wartość wkładu własnego

1 140 427,98 zł

Wartość dofinansowania

1 140 427,98 zł

Budowa drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol – Smólsko

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 19.07.2017r. – 28.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

2 314 642,85 zł

Wartość wkładu własnego

198 442,85 zł

Wartość dofinansowania

2 116 200,00 zł

Budowa drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów – Szostaki

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

Okres realizacji projektu: 22.06.2017r. – 19.11.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 766 550,91 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 766 550,91 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza – Zamch

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID.

Okres realizacji projektu: 03.04.2017r. – 30.09.2017r.

Całkowita wartość projektu

3 286 441,53 zł

Wartość wkładu własnego

1 643 221,53 zł

Wartość dofinansowania

1 643 220,00 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu

3 289 612,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

3 289 612,00 zł

Aktywność i praca III

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu

2 158 466,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

2 158 466,00 zł