...

rok 2019

Polsko – niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim – 12. Gegenbesuch: Nostalgie-Trip ins Land der tausend Seen

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

Okres realizacji projektu: 12.10.2019r. – 19.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

20 991,13 zł

Wartość wkładu własnego

2 251,13 zł

Wartość dofinansowania

18 740,00 zł

Z Eurostażem w przyszłość

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), Mobilność edukacyjna (KA1) Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry (KA102).

Okres realizacji projektu: 16.09.2019r. – 15.04.2021r.

Całkowita wartość projektu

375 131,26 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

375 131,26 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 88 090 EURO.

Przebudowa dróg powiatowych nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin, 2906L Gilów – Teodorówka i 2910L Frampol – Latyczyn

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.09.2019r. – 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

6 636 340,19 zł

Wartość wkładu własnego

2 654 536,18 zł

Wartość dofinansowania

3 981 804,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2941L Biszcza – Tarnogród

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: FDS.

Okres realizacji projektu: 10.09.2019r. – 26.06.2020r.

Całkowita wartość projektu

3 176 979,85 zł

Wartość wkładu własnego

1 270 792,85 zł

Wartość dofinansowania

1 906 187,00 zł

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 06.09.2019r. – 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

175 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

175 000,00 zł

Europejska praktyka – gwarancją przyszłości

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.07.2021r

Całkowita wartość projektu

63 775 381,00 zł

Wartość wkładu własnego

364 159,00 zł

Wartość dofinansowania

60 133 788,00 zł

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej Wyraź to w Pixel-Ach edycja III Sztukmistrz życia

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie – wsparcie finansowe dla szkół.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. – 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

5 635,00 zł

Wartość wkładu własnego

3 635,00 zł

Wartość dofinansowania

2 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2953L Babice – Susiec i drogi powiatowej nr 2943L Księżpol – Obsza

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PRGiPID

Okres realizacji projektu: 14.05.2019 – 08.11.2019

Całkowita wartość projektu

4 059 335,58 zł

Wartość wkładu własnego

2 029 668,59 zł

Wartość dofinansowania

2 029 667,00 zł

Aktywność i praca V

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: RPO WL.

Okres realizacji projektu: 01.01 – 31.12.2019r.

Całkowita wartość projektu

1 537 812,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

1 537 812,00 zł