...

rok 2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 2934l Księżpol – Harasiuki – etap I

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 21 października, 2023

Dofinansowanie: 6 516 453,08 zł.Całkowita wartość inwestycji: 10 860 755,13 zł. Przebudowa dotyczy odcinka drogi w km 6+575 – 10+860, obejmuje wykonanie następujących robót: – roboty rozbiórkowe, (nawierzchnia, podbudowa, przepusty),– wycinkę samosiewów, wycinkę drzew kolidujących z elementami wyposażenia drogi,– roboty ziemne (zdjęcie warstwy humusu, wykopy i nasypy),– przebudowę nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych, poszerzenia jezdni,– wykonanie […]

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 13 kwietnia, 2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” operacja p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary” – operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie […]

„Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Kategoria: projekty Opublikowano: 13 kwietnia, 2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” operacja p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary” – operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie […]