...

kolejne miliony dla przedsiębiorców w PUP w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 20 maja, 2020
     Pozyskaliśmy dodatkowe 10.000.000,-zl. na realizację pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota środków pozyskanych na realizację zadań wynikających z „Tarczy antykryzysowej to 30.000.0000,- zł. Od dzisiaj, tj. 20 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioski można składać do 2 czerwca br. 
 
 
     Pozyskaliśmy dodatkowe 10.000.000,-zl. na realizację pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna kwota środków pozyskanych na realizację zadań wynikających z „Tarczy antykryzysowej to 30.000.0000,- zł.Od dzisiaj, tj. 20 maja 2020 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioski można składać do 2 czerwca br.

     Przypominamy, że w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju realizuje następujące formy wsparcia: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców ;   dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

     Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) wg stanu na  19.05.2020 r.

1.    zgodnie z art. 15 zzd w/w ustawy mikroprzedsiębiorca może otrzymać jednorazowo pomoc ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy w formie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia  2020 r.
– złożone wnioski – 3240 , kwota wydatkowanych środków 14 101 397 zł.  Ponad 2800 mikroprzedsiębiorców otrzymało już wsparcie.

2.    zgodnie z art. 15zzb. w/w ustawy, przedsiębiorca może otrzymać pomoc ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
– wnioski złożone – 210 , kwota wydatkowanych środków 296 455 zł

3.     zgodnie z art. 15zzc w/w ustawy, przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników może otrzymać pomoc ze środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
        – wnioski złożone -300, kwota wydatkowanych środków 81 380

Przedsiębiorca ubiegający się o wyżej wymienione dofinansowania nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy