...

Komunikat

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 27 kwietnia, 2017

Na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, dniami wolnymi od pracy są dni: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia.

 Natomiast dni: 13 maja, 24 czerwca, 9 września są dniami wyznaczonymi do pracy.

W Biłgoraju komunikat ten dotyczy instytucji:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,

– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

– Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju,

– KRUS,

– Urząd Skarbowy.