...

Komunikat Lubelskiego Okręgowego Lekarza Weterynarii

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 22 sierpnia, 2022

Informuję, ze w dniach od 12 do 14 września 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lis6w wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolot6w na kompleksy leśne, pola, łątki z pominięciem teren6w zabudowanych. Dawka  szczepionki stanowi blister z plynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm. Nie wolno dotykać szczepionki.

Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia sk6ry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką,  należy  natychmiast  dokładnie  umyć  wodą z mydłem.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy poszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionki.

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojew6dzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.