...

Komunikaty PSSS

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 28 września, 2015

Komunikat!
Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Szachach odbeda się w Biszczy 18 lutego 2020 roku.


Komunikat organizacyjny
Na podstawie decyzji Zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego z dnia 09.06.2001 r. informuję, że każda szkoła przystępująca do zawodów sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego winna dokonać opłaty startowej na dany rok szkolny w wysokości 100 zł / szkoły małe do 150 uczniów 50 zł na konto Powiatowego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego w Biłgoraju.

Środki uzyskane z tej opłaty w 50% przekazane zostaną do LW SZS celem dodatkowego ubezpieczenia uczniów biorących udział w zawodach sportowych, opiekunów drużyn, sędziów i organizatorów sportowych. Pozostała kwota zostanie na koncie PSSS w Biłgoraju jako wkład własny do konkursów, na materiały biurowe i zakup sprzętu sportowego do organizacji zawodów powiatowych. Organizator zawodów powiatowych, rejonowych i wojewódzkich ma prawo wymagać udokumentowania tej opłaty.

Nr konta PSSS w Biłgoraju  81 9602 0007 0001 4402 2000 0001.

Opłaty startowej należy dokonać w terminie do 31.10 2019 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem
Krzysztof Blicharz


Komunikat organizacyjny
W dniu 12.09.2019 roku, godzinie 15:00 w świetlicy ZSBiO w Biłgoraju odbędzie się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące:
– kalendarza zawodów sportowych w roku szkolnym 2019/2020;
– system rejestracji szkół;
– współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2019/2020;
– zapoznanie z zasadami koszykówki 3 x;
– opłata startowa;
– sprawy różne.

Ze względy na wagę poruszanych problemów proszę o niezawodne przybycie.
Ze sportowym pozdrowieniem Krzysztof Blicharz Prezes PSSS


Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencja klubów sportowych zostały przeniesione na podmiotową stronę BIP do zakładki Urząd.

Za utrudnienia przepraszamy


Na wniosek Ministra Sportu i Zarządu Głównego ZSZ do kalendarza imprez wprowadzamy trójbój lekkoatletyczny dla dzieci ur. 2008 i młodsi. Regulamin zawodów na stronie LW SZS. Szerszych inofrmacji udziela prezes PSSS. Zachęcamy do udziału.

Ze sportowym pozdrowieniem
Krzysztof Blicharz