...

KONFERENCJA OBYWATELSKIE ROZTOCZE 2023

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 18 kwietnia, 2023

Przedstawiciele powiatu biłgorajskiego, w osobach wicestarosty Tomasza Rogali, kierownika Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki Jarosław Bury oraz Piotra Kiełbasy z Biura Organizacji i Administracji, uczestniczyli w dniu 17 kwietnia 2023 roku, w konferencji „Obywatelskie Roztocze 2023”. W wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim uczestniczył także wicemarszałek Michał Mulawa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prezes Euroregionu Roztocze Wojciech Żukowski. Z kolei o wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego w ramach programów zarządzanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego mówił Przemysław Jaśkiewicz, zastępca dyrektora NIW-CRSO.

Wydarzeniu towarzyszyła także prezentacja wybranych inicjatyw „Obywatelskie Roztocze” edycja 2022 oraz omówienie założeń konkursu grantowego na rok 2023.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze ogłosiło konkurs grantowy na realizację inicjatyw lokalnych w ramach zadania publicznego pn. „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza.

Zadanie publiczne  przyczyni się  tym samym do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw – obszar jednostek samorządów terytorialnych należących do Euroregionu Roztocze. Dokładny opis obszaru realizacji inicjatyw znajduje się w Regulaminie.

O dotacje mogą ubiegać się:
– młode organizacje społeczne,
– grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Maksymalna kwota dotacji to 10 tys. zł brutto.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 1 do 26 kwietnia 2023 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy wnikliwie zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Kontakt w sprawie naboru: info@obywatelskieroztocze.pl