...

Konkursy dla gmin: Gmina na Medal #SzczepimySię, Najbardziej Odporna Gmina i Rosnąca Odporność

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 18 sierpnia, 2021

Szczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego Rząd w ramach Narodowego Programu Szczepień organizuje konkursy dla samorządów, we wspólnym celu: zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Rywalizacja obejmuje 3 konkursy: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię. W każdym konkursie do wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe. Zwycięskie gminy aktywnie promujące szczepienia mogą otrzymać miliony złotych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach Narodowego Programu Szczepień organizowane są konkursy dla gmin, które mają zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Dzięki konkursom gminy aktywnie promujące szczepienia, mogą uzyskać środki finansowe na przeciwdziałanie COVID-19.
Konkurs nr 1 – Rosnąca Odporność

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Łączna pula nagród konkursu wynosi ponad 500 milionów złotych.

W konkursie mogą brać udział gminy ze wszystkich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Gminy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody:

        1. miejsce: 1 mln zł,
        2. miejsce: 500 tys. zł,
        3. miejsce: 250 tys. zł.

Uwaga! W powiatach z 3 gminami nagrodę 1 mln zł zdobywa tylko 1 gmina z najwyższym wzrostem. W powiatach z 4 gminami nagrody 1 mln zł i 500 tys. zł  zdobywają 2 najlepsze gminy. Pozostałe powiaty (powyżej 4 gmin) nagrody otrzymają 3 gminy.

Szczegółowe zasady Konkursu zostały opisane w regulaminie.

Wzrost poziomu zaszczepienia swojej gminy (względem 1 sierpnia) możesz sprawdzić tutaj:

https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin/sprawdz-poziom-wyszczepienia-mieszkancow-gmin

 
Konkurs nr 2 – Najbardziej Odporna Gmina

Konkurs Najbardziej Odporna Gmina składa się z dwóch elementów. Rywalizacja dla gmin – wg. liczby mieszkańców oraz konkurs ogólnopolski.
Element 1 – konkurs dla gmin w trzech kategoriach (wg. liczby mieszkańców):

    Kategoria: Małe Gminy: skierowana do gmin do 30 tys. mieszkańców.

Gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców, w każdym z byłych 49 województw, ma szanse wygrać aż 1 mln zł.

        Kategoria: Średnie Gminy: skierowana do gmin z 30-100 tys. mieszkańców.

Do wygrania po 1 mln zł dla 3 gmin w Polsce z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

        Kategoria: Duże Gminy: skierowana do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Do wygrania 1 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce.

Ważne! Laureatami poszczególnych kategorii mogą być tylko te gminy, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 50 proc.
Element 2 – konkurs ogólnopolski dla gmin:

Konkurs obejmuje wszystkie gminy w Polsce. Gmina z najwyższym odsetkiem wyszczepionych mieszkańców w Polsce wygra 2 mln zł.

Konkurs Najbardziej Odporna Gmina potrwa do 31 października 2021 r. Do wyniku danej gminy będą wliczani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny cykl szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 do końca października 2021 r.

Szczegółowe zasady Konkursu zostały opisane w regulaminie.

Aktualne miejsce swojej gminy w tym konkursie możesz sprawdzić tutaj:

https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking

Konkurs nr 3 –  Gmina na Medal #SzczepimySię

Pierwsze 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 67 proc., wygrywa 100 tys. zł.

Konkurs Gmina na Medal #SzczepimySię kończy się w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67 proc. zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia 2021 r. Osoba zaszczepiona to mieszkaniec danej gminy, który otrzymał pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady Konkursu zostały opisane w regulaminie.

Aktualne miejsce swojej gminy w tym konkursie możesz sprawdzić tutaj:

https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking

Odsetek zaszczepionych mieszkańców – metoda liczenia

Metoda liczenia odsetka zaszczepionych mieszkańców jest prosta. Liczbę zaczepionych mieszkańców gminy wystarczy podzielić przez wszystkich mieszkańców gminy. Następnie wynik ten pomnożyć przez współczynnik 100 proc. W ten sposób otrzymamy odsetek zaszczepionych w naszej gminie.

Liczba mieszkańców gminy pochodzi z danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31 grudnia 2020 r.). W rejonizacji szczepień pomogą numery PESEL, które są przyporządkowane do gmin na podstawie pięciu źródeł zgodnie z kolejnością:

        Centralny Wykaz Ubezpieczonych,
        Internetowe Konto Pacjenta / gabinet.gov.pl,
        karta szczepień,
        adres zameldowania,
        adres punktu szczepień.

Szczegóły na stronie www.gov.pl/szczepienia-gmin