...

Biuro rady i zarządu

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Kurzyna Marian - Przewodniczący Rady Powiatu dyżur: wtorki w godz. 15.30-17.30

84 688-20-55

biuro@bilgorajski.pl

113

Snopek Marzena

84 688-20-56

msnopek@bilgorajski.pl

114

(FAX)

84-688-20-09

Pająk Radosław

84 688-20-57

rpajak@bilgorajski.pl

114

biuro.mrp@bilgorajski.pl