...

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Konopka Marek - p.o. Kierownika

84 688-20-50

mkonopka@bilgorajski.pl

206

Smagała Monika

84 688-20-50

msmagala@bilgorajski.pl

206

Kloc Barbara

84 688-20-72

bkloc@bilgorajski.pl

206

Kuszka Danuta

84 688-20-72

dkuszka@bilgorajski.pl

205

Biszczanik Janusz

84 688-20-72

jbiszczanik@bilgorajski.pl

205

Ozga Elżbieta

84 688-20-71

eozga@bilgorajski.pl

205

Kulesza Tomasz

tkulesza@bilgorajski.pl

Budzyński Jan

jbudzynski@bilgorajski.pl

Pawłowski Jerzy

jpawlowski@bilgorajski.pl

Słupski Dariusz

dslupski@bilgorajski.pl

Ksiądz Jan

jksiadz@bilgorajski.pl

Kutryn Waldemar

wkutryn@bilgorajski.pl

Bryła Jerzy

jerzybryla@bilgorajski.pl

Bryła Jan

janbryla@bilgorajski.pl

Furmanek Andrzej

afurmanek@bilgorajski.pl