...

Organizacji i administracji

Biuro Organizacji i Administracji

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Pracoń Łukasz - Kierownik

84 688-20-81

lpracon@bilgorajski.pl

110

Kiełbasa Piotr

84 688-20-93

pkielbasa@bilgorajski.pl

110

Wasil Halina

84 688-20-91

hwasil@bilgorajski.pl

110

kd@bilgorajski.pl