...

Biuro spraw obronnych

Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Mielnik Artur

84 688-20-66

amielnik@bilgorajski.pl

103

(FAX)

84 686-70-95

Krasny Marcin

84 688-20-60

mkrasny@bilgorajski.pl

103

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

pczk@bilgorajski.pl