...

Krew nadal potrzebna

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 16 października, 2020
Ponownie zachęcamy do udziału w akcji oddawania krwi. Tym razem wydarzenie jest zaplanowane na 29 października 2020 r. w godz. od 8:30 do 13:00 również na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (Krwiobus). Akcja przeprowadzona w lipcu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu. Krew oddało ponad czterdziestu krwiodawców, w tym pracownicy Starostwa oraz jednostek podległych. Korzyści jakie wynikają z oddawania krwi:
 
 
     Ponownie zachęcamy do udziału w akcji oddawania krwi. Tym razem wydarzenie jest zaplanowane na 29 października 2020 r. w godz. od 8:30 do 13:00 również na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (Krwiobus). Akcja przeprowadzona w lipcu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu. Krew oddało ponad czterdziestu krwiodawców, w tym pracownicy Starostwa oraz jednostek podległych. Korzyści jakie wynikają z oddawania krwi:
 
Honorowemu Dawcy Krwi poza tytułem i legitymacją przysługuje:
– posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal ( czekolady);
– karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
– ulga podatkowa – odliczenie wartości oddanej krwi od dochodu ( Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych );
dzień wolny od nauki lub pracy – w dniu oddania ( § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281) W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów(mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

 
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują następujące przywileje : – korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej; http://https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20042135Lj.pdfbezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen oraz bezpłatne leki które ZHDK może stosować w związku z oddaniem krwi (lista leków ustalana jest przez Ministerstwo Zdrowia – https://ktomalek.pl/lista-lekow-refundowanych-2019-honorowy-dawca-krwi/h-1) – receptę na leki wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.