...

LII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 7 lipca, 2023

LII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Biłgorajskiego za 2022 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Biłgorajskiego za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Biłgoraju.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
  budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Informacja z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XLV/320/2022 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 listopada 2022
  r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na
  2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej za 2023 rok.
 13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i
  pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<