...

Miliony na cyfryzację zasobów geodezyjnych

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 18 listopada, 2020

     Dzięki sukcesywnie zwiększanym finansom na informatyzację administracji publicznej daną sprawę możemy załatwić on-line również w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  W 2016 roku Powiat Biłgorajski jako jeden z 20 partnerów przystąpił do projektu w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

     Dzięki sukcesywnie zwiększanym finansom na informatyzację administracji publicznej daną sprawę możemy załatwić on-line również w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  W 2016 roku Powiat Biłgorajski jako jeden z 20 partnerów przystąpił do projektu w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

      Jest to wspólny  projekt powiatów ziemskich, którego  liderem jest Powiat Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada informatyzację powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni województwa lubelskiego. Całkowita jego wartość została obliczona na  187 500 000 zł, w tym środki wyasygnowane dla Powiatu Biłgorajskiego to niemal 14 000 000 zł, co stanowi 85% wartości projektu – pozostałe 15% finansuje Powiat Biłgorajski.

     Prace skupiają się na  utworzeniu oraz modernizacji istniejących cyfrowych baz danych obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej  na obszarze gmin: Potok Górny, Obsza, Łukowa, Tereszpol, Księżpol, Józefów, a także części gminy Biłgoraj. Dzięki wprowadzonej technologii obecnie mieszkańcy ww. gmin mogą już swobodnie przeglądać  zasoby geodezyjne   bez wychodzenia z domu i ponoszenia dodatkowych opłat. Gminy takie jak Tarnogród, Aleksandrów, Biszcza, Frampol z map w postaci analogowej przeszły już wcześniej na wersje cyfrową dzięki zagospodarowaniu na ten cel  własnych środków lub środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
 Planowana jest II edycja projektu e-Geodezja. Powiat Biłgorajski wyraził chęć przystąpienia do przedmiotowego projektu. W jego ramach planowana jest informatyzacja zasobów geodezyjnych gminy Goraj, Turobin i pozostałej części gminy Biłgoraj. Do czasu uruchomienia projektu będziemy realizował informatyzację zasobu z własnych środków – zapewnia starosta Andrzej Szarlip.  Zależy nam na tym, aby informatyzacja zasobu geodezyjnego w tym powszechny dostęp do map naszego powiatu nastąpiła w  możliwie najkrótszym czasie. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, którzy poszukują terenów inwestycyjnych na ziemi biłgorajskiej.

      Konieczność digitalizacji zasobów geodezyjnych wynika wprost z przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – wyjaśnia kierownik WGiGN Ireneusz Bulicz – Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp – podkreśla kierownik.

       Obecnie interesanci, którzy występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki uruchomieniu e-usług czas ich przygotowania zdecydowanie się skróci.  Staramy się o kompleksową obsługę interesanta w postaci pobierania wypisów i wyrysów oraz realizowania samodzielnych płatności, jednak proces ten jest rozciągnięty w czasie, wymaga synchronizacji danych dlatego  ostatecznie jego finalizacja nastąpi w II połowie 2021 roku. Natomiast już na początku roku w Sali Obsługi Interesanta WGiGN pojawi się opłatomat, co na pewno usprawni obsługę spraw geodezyjnych w urzędzie – podkreśla Grzegorz Winnicki z Biura ds. Komunikacji Medialnej, Informacji i Promocji.

     Dotychczas w ramach projektu zostały wykonane prace na terenie gmin: Potok Górny, Tereszpol, Obsza, Łukowa oraz Józefów.   Wykonana została cyfrowa ortofotomapa  obejmująca zdjęcia obszaru niemal 1 700 km2,  dokonano zakupu infrastruktury sprzętowej w postaci obszernego serwera do bezpiecznego gromadzenia danych  oraz zestawów komputerowych dedykowanych do pracy nad mapami. Przeprowadzono również specjalistyczne szkolenia pracowników oraz zabezpieczono oprogramowanie niezbędne do modernizacji map będących przedmiotem udostępnionych danych.

      Warto przypomnieć, że geodezyjne bazy danych są podstawą działania wszelkich systemów informacji przestrzennej, które z kolei są jednym z najważniejszych narzędzi, dla sprawnego działania i rozwoju gospodarki w nowoczesnych społeczeństwach.