...

Miliony płyną do naszego powiatu. Jest wsparcie m.in. na most na ulicy Lubelskiej

Kategoria: Aktualności 2023 Opublikowano: 2 października, 2023

Miliony płyną do naszego powiatu. Jest wsparcie m.in. na most na ulicy Lubelskiej

Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju, które prowadzić będzie samorząd powiatu biłgorajskiego otrzymają wsparcie w kwocie 1,3 mln zł. Dziś ogłoszono wyniki II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Most drogowy w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie belek wzmocnionych łukiem. Ustrój oparty jest na przyczółkach masywnych z podwiązanymi skrzydłami bocznymi zabezpieczającymi nasyp drogowy na podjeździe. Inwestycja wpisana jest na listę zabytków. Obiekt powstał w latach 1930 – 1934.

– Most w ulicy Lubelskiej jest elementem ważnego ciągu komunikacyjnego w mieście Biłgoraj. To jedna z głównych dróg wylotowych na obwodnicę miasta i w stronę Lublina oraz miejscowości Dąbrowica i dalej w stronę województwa Podkarpackiego. Most łączy część Osiedla Batorego i Osiedle Bagienna z centrum Biłgoraja. Przy ulicy Lubelskiej znajdują się dwa cmentarze oraz firmy usługowe. Ulica Lubelska i most w jej ciągu to jednej z bardziej uczęszczanych ciągów drogowych w mieście – podkreśla starosta Andrzej Szarlip.

Wstępny zakres robót objętych projektem dotyczył prac przygotowawczych i robót ziemnych, naprawy uszkodzeń powierzchni podpór mostu wraz z reprofilacją i zabezpieczeniem powierzchni betonowych, wykonaniem izolacji na moście oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach, odtworzenie stożków, wykonanie schodów skarpowych do obsługi technicznej i oczyszczenie łożysk i zabezpieczenie antykorozyjne.

– Po raz kolejny rządowe wsparcie odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Dla nas nie ma Polski A, czy Polski B. Dla nasz każdy region naszej Ojczyzny jest równie ważny. Dziś nadrabiamy pewne, wieloletnie zaległości. Widzimy w ostatnich latach konkretne wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę drogową, obiekty użyteczności publicznej, wodociągi kanalizacje. Przez to podnosimy jakość życia naszych mieszkańców, dajemy impuls do dalszego rozwoju. Tak jest z inwestycją w most na ulicy Lubelskiej. Obiekt wymaga pilnego remontu i renowacji, z jednej strony to zabytek, z drugiej obiekt z którego codziennie korzystają mieszkańcy miasta i powiatu. Wsparcie z rządowego programu pozwala samorządowi powiatowemu podjąć się tego zadania – mówi poseł Beata Strzałka.

Zadanie inwestycyjne jest w pełni przygotowane. Powiat biłgorajski jako inwestor posiada decyzję pozwolenia na budowę po uprzednim uzgodnieniu prac z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Przewidziany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy.

– Bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, całemu rządowi, pani poseł Beacie Strzałce i wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wiem, że wsparcie otrzymał nie tylko powiat ale wsparto wiele prac przy zabytkach na terenie Ziemi Biłgorajskiej. dzięki tym środkom możemy dbać o materialne dziedzictwo naszych przodków – dodaje straosta Andrzej Szarlip.