...

Nagrody Trzeciego Sektora za 2019 rok

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 12 sierpnia, 2020
 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 
 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.
 

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:

 
– Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
 
– Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
 
– Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
 
– Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
 
– Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.
 
Wnioski zgłoszeniowe kandydatów (w załączniku)
można składać do dn. 28 sierpnia 2020 r. w sekretariacie
 
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94,
23 – 400 Biłgoraj, (84) 688 20 00
 
 
Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w Lubelskim w Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020).