...

Narada Techniczno – Gospodarcza dot. opracowania uproszczonych planów urządzania lasu

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 5 listopada, 2018

1Starostwo Powiatowe w Biłgoraju informuje o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w gminach: Aleksandrów, Łukowa Księżpol.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zaprasza do wzięcia udziału w Naradzie Techniczno‑Gospodarczej, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 (sala konferencyjna nr 104 I piętro).

            Przedmiotem Narady Techniczno-Gospodarczej związanej z opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Aleksandrów, Łukowa, Księżpol będzie:

  • ujednolicenie formy i zakresu dokumentacji
  • przyjęcie wieków rębności
  • zaprojektowanie użytkowania rębnego i przedrębnego
  • zaplanowanie zadań i wskazań hodowlanych dostosowanych do miejscowych warunków przyrodniczych (TD i orientacyjne składy odnowień dla poszczególnych TSL)
  • wyjaśnienie rozbieżności w materiałach geodezyjnych
  • synchronizacja działań proceduralnych i organizacyjnych zainteresowanych stron warunkujących sprawny przebieg prac i zatwierdzanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu
  • ustalenie zakresu i sposobów ewentualnego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.

Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może wziąć udział każdy zainteresowany gospodarką leśną i ochroną przyrody, w tym właściciele lasów niepaństwowych. Naradę poprowadzi  Pan Kamil Piątek przedstawiciel Las-R Sp. z o. o.