...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – dotyczący rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Kategoria: rok 2020 Opublikowano: 11 lutego, 2021

Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2020

Całkowita wartość projektu

6 200,00 zł

Wartość wkładu własnego

1 240,00 zł

Wartość dofinansowania

4 960,00 zł

Cel projektu: zakup książek do szkolnej biblioteki oraz wspieranie i promocja aktywności czytelniczej

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

Opis zadań, korzyści: organizowanie spotkań czytelniczych oraz akcji „czytaj codziennie 10 minut dziennie” oraz raz w miesiącu „czytam-słucham-opowiadam”, organizowanie konkursów na największą aktywność czytelniczą a także recytatorsko-czytelniczo-plastyczne, projekty edukacyjne w oddziałach szkoły z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: nauczyciel szkoły- bibliotekarz.

Opracował: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju (ZSS)