...

Natutal Beauties of Eurpean Countries (Naturalne Piękno Krajów Europejskich)

Kategoria: rok 2014 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Projekt był częścią Partnerskich Projektów Szkół: Projekty Wielostronne Comenius; realizowany był w ramach programu edukacyjnego Uczenie się przez Całe Życie.

Okres realizacji projektu: 1 września 2012r. – 31 sierpnia 2014r.

 Całkowita wartość projektu        

    81 760,00 zł 

 Wartość dofinansowania

65 408,00 zł 

 Wartość wkładu własnego

16 352,00 zł 

Cel projektu: Celem projektu było obudzenie świadomości uczniów o walorach własnego regionu oraz różnych regionów na terenie Europy oraz obudzenie świadomości ekologicznej. W ciągu dwóch lat partnerzy starali się pokazać nie tylko naturalne piękno, ale też tradycję i kulturę krajów uczestniczących w projekcie. Projekt jednoczył szkoły z 8 krajów europejskich i prowadzony był w języku angielskim.

Miejsce realizacji: Projekt realizowany był przez II Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju. W projekcie uczestniczyło 8 szkół z krajów partnerskich – i były to: Turcja – miasto Mersin; Włochy – miasto Vibo Valentia; Grecja – miasto Karditsa; Czechy – miasto Praga; Słowacja – miasto Partizanske; Węgry – miasto Baktaloranthaza; Rumunia – miasto Botoszany.

Opis zadań, korzyści: Szkoła wzbogaciła ofertę edukacyjną oraz tradycyjnie stosowane metody nauczania. Szkoła została wyposażona w laptop wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, rzutnik multimedialny, ekran, tablicę multimedialną, aparat cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, dwie gabloty informacyjne przeszklone Projekt Comenius przyczynił się do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Co zyskali uczniowie? Podniosła się ich świadomość o atrakcyjności naszego regionu, oraz motywacja do nauki na lekcjach języka angielskiego, przełamali bariery językowe, założyli nowe przyjaźnie, poznali odmienne poglądy kulturowe, zdobyli umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań.

Koordynator i inne osoby zaangażowane w projekt: Natalia Adamska (koordynator w roku szkolnym 2012/2012. Barbara Bosak (koordynator w roku szkolnym 2013/2014) Grażyna Wlazło (nauczyciel języka angielskiego), Anna Kraczowska (wicedyrektor) Dariusz Pyzio (nauczyciel geografii).

Opracował: Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (ZSBiO)

{gallery}projekty/001/galeria{/gallery}