...

Niepełnosprawni na przeglądzie twórczości muzyczno – teatralnej w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 21 października, 2022

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju przy wsparciu m.in. powiatu biłgorajskiego jest organizatorem trwającego w BCK Biłgoraj XVIII Przeglądu Twórczości Muzyczno – Teatralnej Osób Niepełnosprawnych. W wydarzeniu udział biorą wychowankowie placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

agnieszka kiesz
Starostę biłgorajskiego na uroczystości reprezentowała Agnieszka Kiesz, dyrektor DPS dla Kombatantów, która odczytała list jaki do uczestników skierował starosta Andrzej Szarlip.

-Przegląd jest miejscem, w których podopieczni – osoby niepełnosprawne fizycznie
i intelektualnie lub wykazujące zaburzenia psychiczne mogą przez śpiew, taniec, teatr, wyrazić swe uczucia i zachwycić nas talentem. To tutaj pod opieką wykwalifikowanych pracowników wychowankowie są przysposabiani do życia i funkcjonowania
w społeczeństwie – napisał starosta.

W otwarciu wydarzenia udział wzięła także Emilia Okoń dyrektor PCPR oraz Beata Tokarska dyrektor DPS w Teodorówce.